ISSN 2149-0287
A Six-month Experience with Dexamethasone Implant for Recurrent Macular Edema Secondary to Retinal Vein Occlusion [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2017; 4(1): 16-20 | DOI: 10.15659/bogazicitip.17.02.659

A Six-month Experience with Dexamethasone Implant for Recurrent Macular Edema Secondary to Retinal Vein Occlusion

Ayşe Yağmur Kanra1, Meltem Güzin Altınel2, Sevil Arı Yaylalı3, Aylin Ardagil Akçakaya3
1Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Department of Ophthalmology, Istanbul
2University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Ophthalmology, Istanbul
3Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital, Department of Ophthalmology, Istanbul

INTRODUCTION: To evaluate 6-month results after a single application of intravitreal dexamethasone implant (IDI) for recurrent macular edema in retinal vein occlusion(RVO).
METHODS: Twenty non-naive eyes with macular edema secondary to RVO underwent assessments for central macular thickness (CMT), best corrected visual acuity (BCVA) and adverse events at baseline, week 1 and monthly until reinjection due to recurrence (range 3-6 months) retrospectively following IDI. Retreatment criterion was recurrence on OCT and related to loss of BCVA at least 1 line.
RESULTS: Fourteen eyes with branch retinal vein occlusion, and 6 eyes with central retinal vein occlusion were eligible for the study. The mean age was 63.7±10.3 and 60% of the patients were women. Both mean BCVA and CMT significantly improved 1 week, 1, 2, 3 and 4 months (p<0.05) after injection. Moreover, the increase of visual acuity was sustained in 70% of the patients even in case of recurrence. The maximum response to IDI was observed in the second month and improvements in visual acuity and retinal thickness began to decrease from the third month. The maximum value of IOP after IDI was 34 mmHg and measured at month 2 as well. IOP rises were well controlled with topical antiglaucoma therapy. No serious adverse events were observed during follow-up period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to our short-term results, IDI seems to be an effective and safe treatment for recurrent macular edema in RVO with the maximum effect at month 2.

Keywords: dexamethasone, macular edema; retinal vein occlusion

Retina Ven Tıkanıklığına Bağlı Tekrarlayan Makula Ödemi Olan Olgularda Deksametazon İmplantın 6 Aylık Sonuçları

Ayşe Yağmur Kanra1, Meltem Güzin Altınel2, Sevil Arı Yaylalı3, Aylin Ardagil Akçakaya3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Istanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Istanbul
3Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Istanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Retina ven tıkanıklığına (RVT) bağlı tekrarlayan makula ödemi olan olgularda uygulanan bir intravitreal deksametazon implant (IDI) sonrası 6 aylık sonuçların değerlendirilmesi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: RVT’ye bağlı makula ödemine sahip naif olmayan 20 gözde IDI sonrası santral makula kalınlığı (SMK), en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK) ve diğer yan etkiler 1. hafta, 1.ay ve nüksten dolayı (3-6 ay arası) enjeksiyon tekrarı yapılana kadar her ay olmak üzere retrospektif olarak incelendi. Nüks kararı 1 sıra EİDGK kaybına eşlik eden OCT’de sıvının tekrar belirmesi olarak belirlendi.
BULGULAR: Çalışmadaki 14 göz retina ven dal tıkanıklığı (RVDT) ve 6 göz retina ven kök tıkanıklığına (RVKT) sahipti. Ortalama yaş 63.7±10.3 iken hastaların %60’ı kadındı. Hem ortalama EİDGK hem de SMK değerleri 1. hafta, 1, 2, 3 ve 4. aylarda (p<0.05) anlamlı bir şekilde düzelmişti. Ayrıca hastaların %70‘inde nüks zamanında bile görme artışının korunabildiği görüldü. IDI’ya maksimum yanıt 2. ayda alınmış olup görme keskinliği ve retina kalınlığında elde edilen olumlu gelişmeler 3. aydan itibaren azalmaya başladı. IDI sonrası elde edilen maksimum göz içi basıncı (GIB) değeri 34 mmHg idi ve o da 2. ayda ölçülmüştü. GIB yükselmeleri topikal antiglokomatöz ilaçlarla kolaylıkla kontrol altına alındı. Takip boyunca herhangi bir ciddi yan etki gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kısa dönem sonuçlarımıza göre, deksametazon implant RVT’ye bağlı tekrarlayan makula ödeminde maksimum etkinin 2. ayda görüldüğü etkili ve güvenilir bir tedavidir.

Anahtar Kelimeler: deksametazon, maküler ödem; retinal ven tıkanıklığı

Ayşe Yağmur Kanra, Meltem Güzin Altınel, Sevil Arı Yaylalı, Aylin Ardagil Akçakaya. A Six-month Experience with Dexamethasone Implant for Recurrent Macular Edema Secondary to Retinal Vein Occlusion. Bosphorus Med J. 2017; 4(1): 16-20

Corresponding Author: Ayşe Yağmur Kanra
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale