ISSN 2149-0287
The Outcomes of Recurrent Retinal Detachment Surgery and the Effects of the First Surgeon to the Final Outcomes [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2020; 7(2): 39-44 | DOI: 10.14744/bmj.2020.26928

The Outcomes of Recurrent Retinal Detachment Surgery and the Effects of the First Surgeon to the Final Outcomes

Hatice Nur Tarakçıoğlu1, Abdullah Özkaya2
1Department of Ophthalmology, Bakırköy Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Ophthalmology, Memorial Şişli Hospital, İstanbul, Turkey; Department of Ophthalmology, Istanbul Aydin University Medical School, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the outcomes of vitreoretinal surgery in patients with recurrent retinal detachment (RD) and compare whether these outcomes differ regarding the surgeon who carried out the first surgery.
METHODS: The medical records of the recurrent RD patients who underwent vitrectomy between January 2014 and December 2016 were reviewed for this retrospective single-surgeon study. The included patients had a postoperative follow-up period of at least 12 months. If the first surgery was carried out by the same surgeon, then the patients were included in group A, and if the patient was a referral patient and the first surgery was carried out by another surgeon, then the patient was included in group B. Primary outcome measure was the anatomical success at month 12.
RESULTS: There were 12 eyes (20.7%) in group A and 46 eyes (79.3%) in group B. The anatomical success after a single secondary operation was 67.2% in the whole group. It was 75.0% and 65.2% in groups A and B, respectively (p=0.4). Final anatomical success after multiple surgeries was achieved in 46 of the 58 patients (77.6%) in the whole group. The final anatomical success was 91.7% and 73.9% in group A and B, respectively (p=0.1).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, we detected a positive trend in anatomical outcomes after vitrectomy surgery in the subgroup recurrent RD patients that were operated by the same surgeon who carried out the first operation.

Keywords: Proliferative vitreoretinopathy, retinal detachment; vitrectomy.

Nüks Retina Dekolmanı Cerrahisi Sonuçlarımız ve İlk Cerrahın Sonuca Etkisi

Hatice Nur Tarakçıoğlu1, Abdullah Özkaya2
1Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Memorial Şişli Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul; İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Nüks retina dekolmanı olan hastalarda vitreoretinal cerrahinin sonuçlarını değerlendirmek ve ilk ameliyatı yapmış olan cerraha göre nüks cerrahisinin sonuçlarını karşılaştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, Ocak 2014 ile Aralık 2016 tarihleri arasında tek cerrah tarafından nüks retina dekolmanı tanısı ile vitrektomi yapılmış olan hastaların kayıtları geriye dönük olarak tarandı. Cerrahi sonrası takip süresi en az 12 ay olan hastalar çalışmaya alındılar. İlk cerrahisi aynı cerrah tarafından yapılmış olan hastalar A grubu, ilk cerrahisi farklı bir cerrah tarafından yapılmış olan hastalar ise B grubu adı altında değerlendirildiler. Çalışmanın temel sonlanım noktası 12. aydaki anatomik başarı oranı idi.
BULGULAR: A grubunda 12 hasta (%20.7) ve B grubunda 46 hasta (%79.3) vardı. Tüm grupta tek ikincil cerrahi sonrası anatomik başarı oranı %67.2 idi. A grubunda anatomik başarı %75.0, B grubunda ise %65.2 idi (p=0.4). Çoklu cerrahiler sonrası son anatomik başarıya ise 58 hastanın 46’sında (%77.6) ulaşıldı. Yine son anatomik başarı A grubunda %91.7, B grubunda ise %73.9 idi (p=0.1).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İlk cerrahi ile aynı cerrah tarafından opere edien nüks retina dekolmanı hastalarında anatomik başarı oranı açısından olumlu olarak yorumlanabilecek bir trend mevcuttu.

Anahtar Kelimeler: Proliferatif vitreoretinopati, retina dekolmanı; vitrektomi.

Hatice Nur Tarakçıoğlu, Abdullah Özkaya. The Outcomes of Recurrent Retinal Detachment Surgery and the Effects of the First Surgeon to the Final Outcomes. Bosphorus Med J. 2020; 7(2): 39-44

Corresponding Author: Abdullah Özkaya, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale