ISSN 2149-0287
The General Approach to Low Back Pain in Child and Adolescent Age Groups [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2016; 3(3): 113-117

The General Approach to Low Back Pain in Child and Adolescent Age Groups

Özge Gülsüm İlleez
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hast., Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul

Contrary to the common belief, low back pain is a common condition in children and adolescents. Incidence varies due to age, gender and activity level of the patient. It is seen more frequently in older children and adolescents than younger children and in girls rather than boys. The most frequent reason is mechanic conditions like in adults. However in the etiology trauma, infection, malignancy, neurologic and rheumotological diseases should also come to mind. Taking appropriate anamnesis from the child and the family and a careful physical examination is very significant for the diagnosis. If necessary laboratory and imaging technics may be supportive. Mostly conservative treatment options provide treatment.

Keywords: child, adolescent; low back pain

Çocuk ve Adolesan Yaş Grubunda Bel Ağrılarına Genel Yaklaşım

Özge Gülsüm İlleez
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hast., Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul

Çocuk ve adolesanlarda bel ağrısı bilinenin aksine sık görülen bir durumdur. Hastanın yaşına, cinsiyetine ve aktivite düzeyine göre görülme sıklığı değişir. Büyük çocuk ve adolesanlarda küçük çocuklara göre, kızlarda erkeklere göre daha sık görülür. En sık bel ağrısı nedeni yetişkinlerde olduğu gibi mekanik nedenlerdir. Travma, enfeksiyon, malignite, nörolojik ve romatolojik hastalıklar da etyolojide akla gelmelidir. Hasta ve ailesinden alınacak iyi bir anamnez ve dikkatli bir fizik muayene tanı koymada oldukça önemlidir. Gerekirse laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerinden destek alınabilir. Çoğunlukla konservatif tedavi yöntemleri ile tedavi sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: çocuk, adolesan; bel ağrısı

Özge Gülsüm İlleez. The General Approach to Low Back Pain in Child and Adolescent Age Groups. Bosphorus Med J. 2016; 3(3): 113-117

Corresponding Author: Özge Gülsüm İlleez, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale