ISSN 2149-0287
An Unusual Case of Piriformis Syndrome: Peroneal Neuropathy [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2020; 7(2): 63-66 | DOI: 10.14744/bmj.2020.29290

An Unusual Case of Piriformis Syndrome: Peroneal Neuropathy

Gamze Gül Güleç1, Ilknur Aktaş1, Feyza Ünlü Özkan1, Dilşat Bayrak2
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Rheumatology, University of Health Sciences, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

Piriformis syndrome (PS) is a syndrome consisting of symptoms that occur due to compression of the sciatic nerve at the level of the piriformis muscle (PM). The most commonly reported complaints (cardinal features) are radiation to the ipsilateral tight, buttock pain, and reproduction of pain on prolonged sitting. In this study, we report a 64 years old female case presented with peroneal neuropathy symptoms without gluteal pain and sciatica and treated using ultrasound-guided PM injection successfully.

Keywords: Diagnostic injection, diagnostic ultrasound; peroneal neuropathy; piriformis syndrome; sacroiliac dysfunction; ultrasound.

Nadir Görülen Bir Piriformis Sendromu Prezantasyonu: Peroneal Nöropati

Gamze Gül Güleç1, Ilknur Aktaş1, Feyza Ünlü Özkan1, Dilşat Bayrak2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, İzmir

Piriformis sendromu (PS), siyatik sinirin piriformis kası (PK) seviyesinde sıkışması nedeniyle ortaya çıkan semptomlardan oluşan bir sendromdur. En sık bildirilen şikayetler (kardinal özellikler) kalça ağrısı, ipsilateral uylukta yansıyan ağrı ve uzun süreli oturmakla ağrının artmasıdır. Bu yazıda gluteal ağrı ve siyatalji olmadan peroneal nöropati semptomları ile başvuran ve ultrason rehberliğinde PK enjeksiyonu ile başarıyla tedavi edilen 64 yaşında bir kadın olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Diagnostik enjeksiyon, diagnostik ultrason; piriformis sendromu; peroneal nöropati; sakroiliak disfonksiyon.

Gamze Gül Güleç, Ilknur Aktaş, Feyza Ünlü Özkan, Dilşat Bayrak. An Unusual Case of Piriformis Syndrome: Peroneal Neuropathy. Bosphorus Med J. 2020; 7(2): 63-66

Corresponding Author: Gamze Gül Güleç, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale