ISSN 2149-0287
An Unusual Midfoot Fracture-Dislocation: Total Dorsal Dislocation of Midfoot at the Cunei-Navicular Joint Associated with Cuboid Fracture: A Case Report [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2021; 8(1): 50-53 | DOI: 10.14744/bmj.2020.29494

An Unusual Midfoot Fracture-Dislocation: Total Dorsal Dislocation of Midfoot at the Cunei-Navicular Joint Associated with Cuboid Fracture: A Case Report

Mehmet Salih Söylemez, Suat Batar
Department of Orthopaedics and Traumatology, Health Science University, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Midfoot fracture-dislocations including those involving the Chopart and Lisfranc joints can be very easy to misdiagnosed. Moreover, some rarely seen types of injuris of these region including; dorsal dislocation of the midfoot at the cunei-navicular and calcaneocuboid joints, isolated dorsal dislocation of the tarsal navicular, dorsal fracture-dislocation of the tarsal navicular and complete medial dislocation of the first cuneiform have been reported. There is a lack of obvious radiographic findings in up to 33% of such injuries and there may not be familiarity with such injuries by many treating physicians. CT scans are static imaging modalities and obtained without weight bearing. However, 3D CT scan may aid to better visualize complex fracture patterns. In this paper we report a case with a total dorsal dislocation of midfoot at the cunei-navicular joint associated with cuboid fracture diagnosed after performing a 3D CT.

Keywords: Cunei-navicuar dislocation, lisfranc fracture dislocation; diagnosis; fixation; 3D CT.

Nadir Görülen Bir Orta Ayak Kırıklı-Çıkığı: Küneonaviküler Eklem Ayrışması ve Kuboid Kırığı ile Orta Ayağın Total Dorsal Çıkığı: Olgu Sunumu

Mehmet Salih Söylemez, Suat Batar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Chopart ve Lisfranc eklemleri dahil, orta ayak eklemlerinde kırıklı çıkıkların teşhis edilemeyerek kaçırılması çok kolay olabilir. Ayrıca, bu bölgede nadiren görülen yaralanma türleri olarak; kunei-navikular ve kalkaneokuboid eklemlerde orta ayağın dorsal çıkığı, tarsal navikulanın izole dorsal çıkığı, tarsal navikulanın dorsal kırıklı-çıkığı ve medial küneiform kemiğin tam medial çıkığı bildirilmiştir. Bu tür yaralanmaların %33'e varan kısmında bariz radyografik bulgular bulunmayabilir ve bu tür yaralanmaları tedavi eden birçok hekim bu yaralanmalara aşina olmayabilir. BT taramaları statik görüntüleme yöntemleridir ve ağırlık taşımadan elde edilir. Bununla birlikte, 3D BT taraması, karmaşık kırık modellerini daha iyi değerlendirmede yardımcı olabilir. Bu yazıda, 3 boyutlu BT çekildikten sonra küboid kırığı ile beraber kunei-naviküler eklemde orta ayağın tam dorsal çıkığı olan bir olgu paylaştık.

Anahtar Kelimeler: Cunei-navicuar çıkık, fiksasyon; lisfranc kırıklı çıkığı; tanı; 3D BT.

Mehmet Salih Söylemez, Suat Batar. An Unusual Midfoot Fracture-Dislocation: Total Dorsal Dislocation of Midfoot at the Cunei-Navicular Joint Associated with Cuboid Fracture: A Case Report. Bosphorus Med J. 2021; 8(1): 50-53

Corresponding Author: Suat Batar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale