ISSN 2149-0287
Clay Shoveler’s Fracture: Case Report [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2017; 4(2): 95-96 | DOI: 10.15659/bogazicitip.17.05.647

Clay Shoveler’s Fracture: Case Report

Serdar Özdemir, Gökhan Aksel
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

The Clay Shoveler fracture is the fracture of the spinous process which is seen in the lower cervical vertebrae and upper thoracic vertebrae. The most common symptom is pain. Treatment includes immobilization for 4 weeks (using a collar), analgesics for pain control. In this case report, we aimed to present a case of the Clay Shoveler fracture that occurred after trauma with images.

Keywords: clay shoveler fracture, cervical vertebra fracture; vertebra fracture

Clay Shoveler Kırığı: Olgu Sunumu

Serdar Özdemir, Gökhan Aksel
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

Clay Shoveler kırığı daha çok alt servikal vertebralar ve üst torakal vertebralar seviyesinde görülen spinöz proçes kırığıdır. En yaygın semptomu ağrıdır. Tedavide 4 hafta boynun immobilizasyonu (boyunluk kullanma), ağrı kontrolü için analjezikler önerilmektedir. Biz bu olgu sunumunda travma sonrası meydana gelen Clay Shoveler kırığı olgusunu görseli ile beraber sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: clay shoveler kırığı, servikal vertebra kırığı; vertebra kırığı

Serdar Özdemir, Gökhan Aksel. Clay Shoveler’s Fracture: Case Report. Bosphorus Med J. 2017; 4(2): 95-96

Corresponding Author: Serdar Özdemir, Türkiye
LookUs & Online Makale