ISSN 2149-0287
Is the Institution for the Restriction of Freedom for the Purposes of Protection (TCC 432) Fully Protective in Practice? A Case Report [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. Ahead of Print: BMJ-47550 | DOI: 10.14744/bmj.2021.47550

Is the Institution for the Restriction of Freedom for the Purposes of Protection (TCC 432) Fully Protective in Practice? A Case Report

Mehmet Hamdi Örüm
Elazig Mental Health and Diseases Hospital, Psychiatry, Elazig, Turkey

The restriction of freedom for the purposes of protection deals with the concept of involuntary/compulsory hospitalization and treatment in practice and has been discussed for many years in social, psychological and ethical aspects. The main criticism of involuntary hospitalization and treatment, the scope of which is explained in article 432 of the Turkish Civil Code, is the insufficient decision and supervision mechanisms. In this article, we aimed to discuss the victimization that involuntary hospitalization and treatment practices can occur in the light of the literature based on a case. We suggest that a more medical, ethical and humanitarian regulation is urgently needed.

Keywords: Compulsory hospitalization, involuntary hospitalization, Turkish Civil Code, ethic, TCC 432

Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması Kurumu (TMK 432) Uygulamada Tam Olarak Koruyucu mu? Bir Olgu Sunumu

Mehmet Hamdi Örüm
Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri, Elazığ, Türkiye

Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması kurumu uygulamada istemsiz/zorunlu yatış ve tedavi kavramını ele almakta ve uzun yıllardır sosyal, psikolojik ve etik yönleriyle tartışılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 432’inci maddesinde kapsamı açıklanan istemsiz yatış ve tedavinin asıl eleştirilen tarafı karar ve denetleme mekanizmalarının yetersiz olmasıdır. Bu yazıda bir olgudan yola çıkarak istemsiz yatış ve tedavi uygulamalarının ortaya çıkarabildiği mağduriyeti literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık. Daha tıbbi, etik ve insani bir düzenlemeye acilen ihtiyaç duyulduğunu öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Zorunlu yatış, istemsiz yatış, Türk Medeni Kanunu, etik, TMK 432Corresponding Author: Mehmet Hamdi Örüm, Türkiye
LookUs & Online Makale