ISSN 2149-0287
Thoracolumbar Junction Syndrome [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2014; 1(1): 28-31

Thoracolumbar Junction Syndrome

İlknur Aktaş1, Kenan Akgün2
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Arş. Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Thoracolomber junction syndrome (TLJS) consists of all the painfull conditions caused by dysfunction of thoracolomber junction. The classical definition was made by Maigne. The pathology is most frequently seen inbetween the levels of of T11-12 and T12-L1, T10-L2 level can be effected. Distrubution of pain and clinical findings would be felt lombar, groin and thorachanteric region due to the branches of T12-L1 spinal roots. Due to the diversity of clinical manifestations it may be misdiagnosed and mistreated because of confusions experienced in differential diagnosis. The diagnosis is made by clinical evaluations. In this article detailed informataion about diagnosis and treatment of TLJS will be with the review of the current literature.

Keywords: Thoracolomber junction, backpain, hip pain.

Torakolomber Geçiş Sendromu

İlknur Aktaş1, Kenan Akgün2
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Arş. Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Torakolomber Geçiş Sendromu (TLGS) torakolomber bileşkenin disfonksiyonu sonucu oluşan tüm ağrılı durumları kapsar. Klasik tanımı Maigne tarafından yapılmıştır. En sık T11-T12, T12-L1 seviyelerinde patoloji görülse de T10-L2 seviyeleri de etkilenebilir. Ağrı dağılımı ve klinik bulgular T12 ve L1 spinal sinir köklerinin dalları ile ilgili olarak bel, kasık veya kalça bölgesinde hissedilir. Klinik tablonun çeşitliliği nedeniyle pek çok hastalıkla karışıp yanlış tanı ve tedaviler alabilir. Tanı klinik değerlendirme ile konur. Bu makalede TLGS tanı ve tedavisi ile ilgili ayrıntılı bilgi verilecektir ve konu ile ilgili literatür gözden geçirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Torakolomber geçiş, bel ağrısı, kalça ağrısı.

İlknur Aktaş, Kenan Akgün. Thoracolumbar Junction Syndrome. Bosphorus Med J. 2014; 1(1): 28-31

Corresponding Author: İlknur Aktaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale