ISSN 2149-0287
A Diabetic Amyotrophy Case Misdiagnosed as Knee Pathology [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2017; 4(2): 108-110 | DOI: 10.15659/bogazicitip.17.05.688

A Diabetic Amyotrophy Case Misdiagnosed as Knee Pathology

Gamze Gül Güleç, Ilknur Aktaş, Feyza Ünlü Özkan, Kübra Neslihan Kurt, Erhan Mesci
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğt. ve Arş. Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği

Diabetic amyotrophy (DA); is a disease of the lower extremity most commonly found in type 2 diabetes mellitus patients, with burning pain and proximal muscle weakness. It affects an older group of diabetics, more frequently males, usually over age 50. Because it is a rare condition, It represents a serious diagnostic challenge and therefore may be misdiagnosed. DA should be kept in mind in diabetic patients with pain and weakness in the lower extremity as misdiagnosis may cause unnecessary examinations and treatments, and even surgery. Diagnosis is based on clinical findings and electrophysiological studies. Magnetic resonance imaging (MRI) may be used to exclude possible pathologies. Tight glycemic control,medical treatment for pain and physical therapy and rehabilitation have an important place in treatment of DA. Its natural course mostly is spontaneous recovery. Herein we report a patient with knee pain finally diagnosed as DA and discuss the clinical features, pathology and management of DA with the review of literature.

Keywords: amyotrophy, atrophy; diabetes; neuropathy

Diz Patolojisi ile Karışan Diyabetik Amyotrofi Olgusu

Gamze Gül Güleç, Ilknur Aktaş, Feyza Ünlü Özkan, Kübra Neslihan Kurt, Erhan Mesci
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğt. ve Arş. Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği

Diyabetik amyotrofi (DA); sıklıkla Tip 2 diabetes mellitus hastalarında görülen, alt ekstremitelerde yanıcı tarzda ağrı ve proksimal kas güçsüzlüğüyle seyreden bir hastalıktır. Diyabet hastalarının daha yaşlı bir grubunu, sıklıkla 50 yaş üzerindeki erkekleri etkilemektedir. Nadir görülmesi sebebiyle tanınması zordur ve yanlış tanı alabilir. Yanlış tanı gereksiz tetkiklere ve tedavilere, hatta cerrahi girişimlere neden olabileceğinden alt ekstremitede ağrı ve güçsüzlük şikayetiyle gelen diyabetik hastalarda DA mutlaka akılda bulundurulmalıdır. Tanı klinik bulgular ve elektrofizyolojik çalışmalarla konur. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) olası patolojileri dışlamak için kullanılabilir. Tedavide sıkı glisemik kontrol, ağrıya yönelik medikal tedavi ve fizik tedavi ve rehabilitasyon önemli yer tutar. Çoğunlukla spontan olarak geriler. Bu makalede diz patolojsiyle karışan bir DA olgusu eşliğinde DA kliniği, tanısı ve tedavi yöntemleri tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: amyotrofi, atrofi; diyabet; nöropati

Gamze Gül Güleç, Ilknur Aktaş, Feyza Ünlü Özkan, Kübra Neslihan Kurt, Erhan Mesci. A Diabetic Amyotrophy Case Misdiagnosed as Knee Pathology. Bosphorus Med J. 2017; 4(2): 108-110

Corresponding Author: Gamze Gül Güleç
LookUs & Online Makale