ISSN 2149-0287
Bilateral Laparoscopic Pyelolithotomy for Chronic Renal Failure with Giant Kidney Stones: Case Report and Review of Literature [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. Ahead of Print: BMJ-79664 | DOI: 10.14744/bmj.2021.79664

Bilateral Laparoscopic Pyelolithotomy for Chronic Renal Failure with Giant Kidney Stones: Case Report and Review of Literature

Serkan Akan, Aytaç Şahin, Ayhan Verit
University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Research & Training Hospital, Dept. of Urology

Kidneys with large stones associated with chronic renal failure are not rare in areas where stone disease is endemic, such as our country. The high rate of these patients having additional vascular diseases and increased bleeding tendencies can present various difficulties in diagnosis and treatment. Frequent and safe percutaneous nephrolithotomy in contemporary urology may become debatable because of bleeding or nephron loss concerns. We think that laparoscopic pyelolithotomy can be performed safely in such cases.

Keywords: laparoscopy, pyelolithotomy, renal failure

Kronik Böbrek Yetersizliği Tanılı Dev Böbrek Taşlı Olguda Bilateral Laparoskopik Piyelolitotomi: Olgu Sunumu ve Literatürün İncelenmesi

Serkan Akan, Aytaç Şahin, Ayhan Verit
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

Kronik böbrek yetmezliği ile birliktelik gösteren büyük taşlı böbrekler ülkemiz gibi taş hastalığının endemik olduğu bölgelerde nadir değildir. Bu hastaların yüksek oranda ek vasküler hastalıklara sahip olması ve artmış kanama eğilimleri tanı ve tedavide çeşitli zorluklar çıkarabilir. Günümüz ürolojisinde sıklıkla ve güvenle uygulanan perkütan nefrolitotomi gerek kanama gerekse nefron kaybı endişesi ile bu olgular için tartışılabilir hale gelebilir. Biz bu gibi durumlarda laparoskopik piyelolitotominin güvenle uygulanabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: laparoskopi, piyelolitotomi, böbrek yetmezliğiCorresponding Author: Serkan Akan, Türkiye
LookUs & Online Makale