ISSN 2149-0287
A General Approach to Hypospadias Surgery [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2017; 4(2): 111-116 | DOI: 10.15659/bogazicitip.17.05.661

A General Approach to Hypospadias Surgery

Cesim Irşi1, Aytekin Kaymakçı
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi, İstanbul

Hypospadias is one of the most common isolated congenital anomalies in male children which reconstruction performed in pediatric surgery clinics. The incidence of the hypospadias is 1 in 300 male children. Although there is no determined certain etiological factor
for occurrence of the disease; hormonal, environmental and genetic multifactorial reasons are blamed for hypospadias occurrence. Numerous surgical techniques have been published to treat hypospadias including 300 different modifications of surgical repair. Despite numerous advances in operative techniques and suture materials complications can be seen during postoperative followup. To overcome these complication from clinics to clinics some technical differences and preferences related to the graft, flaps, types of stents, dressing, antibiotic use and issue of treatment in one or two steps. With this article, we try to underline and mention the current treatment modalities and factors improving hypospadias surgical outcomes.

Keywords: hypospadias, surgical repair; children

Hipospadias Cerrahisine Yaklaşım

Cesim Irşi1, Aytekin Kaymakçı
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi, İstanbul

Hipospadias, izole doğumsal anomaliler den olup insidansı 300 erkek çocukta 1 dir. Etiyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte; hormonal, genetik ve çevresel sebeblerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Cerrahi onarımda çok sayıda teknik tanımlanmış ve modifikasyonlarla birlikte bu sayı 300 civarındadır. Cerrahi sağaltım da ektopik mea düzeyine göre flep ya da greftleme yöntemi kullanılır, ileri olgularda iki evreli onarım yapılır. Ameliyat tekniklerinde ve cerrahideki teknolojik ilerlemeye rağmen hastalığın kendine özgü yapısı nedeniyle bazı olgularda komplikasyonlara rastlanmaktadır. Bu makalede hipospadias olgularının cerrahisine yaklaşım ve başarı şansını artıran faktörler vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: hipospadias, cerrahi onarım; çocuk

Cesim Irşi, Aytekin Kaymakçı. A General Approach to Hypospadias Surgery. Bosphorus Med J. 2017; 4(2): 111-116

Corresponding Author: Cesim Irşi
LookUs & Online Makale