ISSN 2149-0287
A Potentially Fatal Tissue Defect That Reveals the Cardiac Implantable Electronic Device [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2021; 8(3): 168-172 | DOI: 10.14744/bmj.2021.93898

A Potentially Fatal Tissue Defect That Reveals the Cardiac Implantable Electronic Device

Perçin Karakol, Tevfik Balıkçı, Mehmet Bozkurt
Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Health Science University Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

In the treatment of end-stage heart failure, cardiac device implantation applications continue at an extremely rapid pace. As the applications increased, the complication rates also increased. These include its large size for pediatric patients and its impact on surrounding tissues due to compression, as well as systemic complications such as infection and bleeding.
This case is an 11-year-old male with a left thoracolateral tissue defect and device opening after left ventricular assist device implantation. In the treatment, a partial latissimus dorsi myocutaneous flap was performed and no postoperative complications were experienced. As the donors suitable for heart transplantation are generally adults all over the world, the patient has gained time for the transplant. We believe that this flap is easy and safe for this type of tissue defects. As device replacement can also be a mortal condition, the defect was immediately covered with a suitable tissue of sufficient thickness and vascularity.

Keywords: Cardiac implantable electronic device, exposition; tissue defect.

Kardiyak İmplante Edilebilir Elektronik Cihazı Açıkta Bırakan Potansiyel Olarak Ölümcül Doku Defekti

Perçin Karakol, Tevfik Balıkçı, Mehmet Bozkurt
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, istanbul, Türkiye

Son dönem kalp yetmezliğinin tedavisinde, kardiyak cihaz implantasyonu uygulamaları, son derece hız kazanarak devam etmektedir. Uygulamalar arttıkça, komplikasyon oranları da artmıştır. Gerek çocuk hastalar için ebat olarak büyük olması ve basıya bağlı çevre dokuları etkilemesi, gerekse enfeksiyon, kanama gibi sistemik komplikasyonlar bunlar arasında yeralmaktadır.
Bu olgumuz, sol ventriküler destek cihaz (LVAD) takılması sonrasında sol torakolateral doku defekti ve cihaz açıklığı oluşmuş 11 yaşında erkektir. Tedavisinde, kısmi latissimus dorsi (LD) miyokutaneus flebi yapılmış, postoperatif komplikasyon yaşanmamıştır. Tüm dünyada kalp nakli için uygun donörler, genelde erişkin olduğu için, hastanın nakile yönelik zaman kazanması sağlanmıştır. Bu flebin, bu tip doku defektlerinde kolay ve güvenilir olduğu kanısındayız. Cihaz değişimi de mortal bir durum olabildiği için defekt ivedi bir şekilde uygun, yeterli kalınlıkta ve vaskularitede bir doku ile örtülmesi sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak implante edilebilir elektronik cihaz, ekspozisyon; doku defekti.

Perçin Karakol, Tevfik Balıkçı, Mehmet Bozkurt. A Potentially Fatal Tissue Defect That Reveals the Cardiac Implantable Electronic Device. Bosphorus Med J. 2021; 8(3): 168-172

Corresponding Author: Perçin Karakol, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale