ISSN 2149-0287
A Case of Anti-NMDA Receptor Encephalitis with Full Recovery [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2021; 8(1): 47-49 | DOI: 10.14744/bmj.2020.95867

A Case of Anti-NMDA Receptor Encephalitis with Full Recovery

Irmak Salt, Pelin Doğan Ak, Işıl Kalyoncu Aslan, Çisil İrem Özgenç Biçer, Eren Gözke
Department of Neurology, Health Sciences University of Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Anti N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antibody encephalitis is the most common autoimmune encephalitis. However, when compared to the prevalences of other neuropsychiatric diseases, it is a rare condition. Since it may present with a wide range of symptoms from depression to drug-resistant seizures, it must be considered in a differential diagnosis. It should be kept in mind that anti NMDA encephalitis usually affects young women with malignant tumors, especially over tumors. We want to present this encephalitis case which presented with psychosis and catatonia, both in terms of the patient’s demographical aspects and accomplishment of a full recovery.

Keywords: Anti N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antibody encephalitis, autoimmune encephalitis; catatonia; encephalitis; psychosis.

Tam Düzelme İzlenen Bir Anti-NMDA Reseptör Ensefaliti Olgusu

Irmak Salt, Pelin Doğan Ak, Işıl Kalyoncu Aslan, Çisil İrem Özgenç Biçer, Eren Gözke
T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anti-N-metil-D-aspartat reseptör ensefaliti otoimmün ensefalitler arasında en sık karşılaşılan tür olmasına rağmen, diğer nöropsikiyatrik hastalıklarla karşılaştırıldığında nadir görülen bir hastalıktır. Semptomatolojisi depresif belirtilerden dirençli nöbetlere kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsadığından ayırıcı tanı yapılırken mutlaka akla getirilmelidir. Çoğunlukla genç kadınlarda görüldüğü ve malignite, özellikle de over malignitele-riyle ilişkili olabileceği unutulmamalıdır. Katatoni ve psikozla ortaya çıkan bu ensefalit olgusu hem demogra-fik özellikleri açısından atipik olması yönüyle hem de tam iyileşme sağlanmış olması nedeni ile sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anti-N-metil-D-aspartat reseptör ensefaliti, ensefalit; katatoni; otoimmün ensefalit; psikoz.

Irmak Salt, Pelin Doğan Ak, Işıl Kalyoncu Aslan, Çisil İrem Özgenç Biçer, Eren Gözke. A Case of Anti-NMDA Receptor Encephalitis with Full Recovery. Bosphorus Med J. 2021; 8(1): 47-49

Corresponding Author: Irmak Salt, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale