ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal - Bosphorus Med J: 5 (3)
Volume: 5  Issue: 3 - 2018
ORIGINAL RESEARCH
1.First Year Evaluation of Negative Cervical Conizations Performed for Various Reasons in A Tertiary Center
Taner Günay, Oğuz Devrim Yardımcı, Meryem Hocaoğlu, Kemal Sandal, Hatice Şelendir
doi: 10.15659/bogazicitip.19.01.937  Pages 77 - 80

2.Magnesium Levels in Acute Ischemic Stroke
Mustafa Eser, Eren Gözke, Işıl Kalyoncu Aslan, Pelin Doğan Ak
doi: 10.15659/bogazicitip.19.01.941  Pages 81 - 83

3.Acute Phase Reactants as Inflammation Indicator in Acute Ischemic Stroke
Aybala Neslihan Alagöz, Şerefnur Öztürk, Şenay Özbakır
doi: 10.15659/bogazicitip.19.01.973  Pages 84 - 91

4.Mi̇ddle and Long-Term Results of Repai̇r of Acute Achi̇lles Tendon Ruptures wi̇th Early Open Pri̇mary Modi̇fi̇ed Kessler Method
Barış Yılmaz, Cem Çopuroğlu, Mert Özcan, Mert Çiftdemir, Erol Yalnız
doi: 10.15659/bogazicitip.19.01.999  Pages 92 - 96

CASE REPORT
5.A Polymyalgi̇a Rheumati̇ca Case Di̇agnosed wi̇th Ultrasonography Findings
Berrak Taş, Feyza Ünlü Özkan, Pınar Akpınar, İlknur Aktaş
doi: 10.15659/bogazicitip.19.01.988  Pages 97 - 99

6.Creutzfeldt Jacob Di̇sease Presenti̇ng wi̇th Paraparesi̇s: A Case Report
Hatice Ferhan Kömürcü, Pınar Akyüz Öztürk, Ayşe Nur Özcan, Karabekir Ercan, Ömer Anlar
Pages 100 - 102

7.Ultrasonography Usage in Heterotopic Ossification: Case Report
Ezgi Kaya, Aslıhan Taraktaş, Özge Gülsüm İlleez, Feyza Ünlü Özkan, İlknur Aktaş
doi: 10.15659/bogazicitip.19.01.879  Pages 103 - 106

LookUs & Online Makale