ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Optic Coherence Tomography and Fundus Fluorescein Angiography Findings in a Patient with Retinal Artery Branch Occlusion: A Case Report [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2017; 4(2): 97-101 | DOI: 10.15659/bogazicitip.17.05.665

Optic Coherence Tomography and Fundus Fluorescein Angiography Findings in a Patient with Retinal Artery Branch Occlusion: A Case Report

Fatih Bilgehan Kaplan, Yusuf Emre Doğan, Ayşe Yılmaz, Murat Yamiç, Murat Garlı, Yelda Buyru Özkurt
Sağlık Bilimleri Ünv. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

59-years-old female patient after retinal artery branch occlusion optic coherence tomography (OCT) and fundus fluorescein angiography (FFA) findings were evaluated. OCT examination showed increased thickness and hyperreflectivity in the inner retinal layers, and decreased reflexivities in the photoreceptor layer and retinal pigment epithelium. Foveolar depression, foveal photoreceptor layer and underlying retinal pigment epithelium were normal. In FFA, slowing of arterial flow and filling defects were observed. Repeated examinations in the late period revealed atrophy in the inner retinal layers and thinnig at the neuroretinal rim. OCT findings are consistent with intracellular edema in the inner retinal layers, resulting from denaturation and destruction of ischemic intracellular proteins, and late atrophy

Keywords: retinal artery branch occlusion, optical coherence tomography; fundus fluorescein angiography

Retinal Arter Dal Tıkanıklığı Olgusunda Optik Koherens Tomografi ve Fundus Fluoresein Anjiografi Bulguları: Olgu Sunumu

Fatih Bilgehan Kaplan, Yusuf Emre Doğan, Ayşe Yılmaz, Murat Yamiç, Murat Garlı, Yelda Buyru Özkurt
Sağlık Bilimleri Ünv. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

59 yaşında bayan hastada arter dal tıkanıklığı sonrasında optik koherens tomografi (OKT) ve fundus fluorescein anjiografi (FFA) bulguları değerlendirildi.
OKT’de erken dönemde iç retinal katmanlarda kalınlık artışı ve hiperreflektivite, fotoreseptör tabakası ve retina pigment epitelinde ise reflektivitede azalma olduğunu görüldü. Foveolar çukurluk, foveadaki fotoreseptör tabakası ve altındaki retina pigment epitelinin normal olduğu görüldü. FFA’da arter akımında yavaşlama ve dolum defektleri görüldü. Geç dönemde tekrarlanan incelemelerde iç retinal tabakalarda atrofi gelişimi ve nöroretinal rimde incelme görüldü. OKT bulguları iskemi sonucu intrasellüler proteinlerin denaturasyonu ve yıkımı sonucu gelişen iç retinal tabakalardaki intrasellüler ödem ve geç dönemde gelişen atrofi ile uyumluluk göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: retinal arter dal tıkanıklığı, optik koherens tomografi; fundus fluoresein anjiograf

Fatih Bilgehan Kaplan, Yusuf Emre Doğan, Ayşe Yılmaz, Murat Yamiç, Murat Garlı, Yelda Buyru Özkurt. Optic Coherence Tomography and Fundus Fluorescein Angiography Findings in a Patient with Retinal Artery Branch Occlusion: A Case Report. Bosphorus Med J. 2017; 4(2): 97-101

Corresponding Author: Fatih Bilgehan Kaplan, Türkiye
LookUs & Online Makale