ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal A Rare Lesion İn Perianal Area, Angiomyxoma: Case Report [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. Ahead of Print: BMJ-13007 | DOI: 10.14744/bmj.2021.13007

A Rare Lesion İn Perianal Area, Angiomyxoma: Case Report

Sümeyra Emine Bölük1, Süleyman Atalay1, İlker Sücüllü2
1Department of General Surgery, Sultan Abdülhamid Han Training And Research Hospital,i̇stanbul,Turkey
2Department of General Surgery,Medipol University Pendik Hospital

Angimyxoma is a soft tissue lesion found particularly in women who are of childbearing age. It is mostly encountered in perineal, pelvic, and gluteal area. Due to its recurring nature, surgical intervention is necessary. In our case, a 39-year-old female patient who was operated with the perianal hemangioma pre-diagnosis, and whose pathologic evaluation was reported as angiomyxoma was presented.

Keywords: Angiomyxoma, perianal, surgery

Perianal Bölgenin Nadir Görülen Bir Lezyonu,Anjiyomiksoma: Olgu Sunumu

Sümeyra Emine Bölük1, Süleyman Atalay1, İlker Sücüllü2
1İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Genel Cerrahi Kliniği
2Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi

Anjiomiksoma özellikle doğurganlık çağındaki kadınlarda nadir görülen bir yumuşak doku lezyonudur. Çoğunlukla perine, pelvis, gluteal bölgede ortaya çıkar.Yüksek oranda rekürrens göstermesi nedeniyle cerrahisi önem taşımaktadır. Olgumuzda perineal hemanjiyom ön tanısıyla opere edilen, patolojik değerlendirmesi anjiyomiksoma olarak rapor edilen 39 yaşındaki kadın hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anjyomiksoma, perianal, cerrahiCorresponding Author: Sümeyra Emine Bölük, Türkiye
LookUs & Online Makale