ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Patient with Multiple Myeloma Presenting as Shoulder Pain [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2016; 3(2): 64-66

Patient with Multiple Myeloma Presenting as Shoulder Pain

Pınar Akpınar1, Afitap İçağasıoğlu2, Feyza Ünlü Özkan1, İlknur Aktaş1
1Sağlık Bilimleri Ünv. Fatih Sultan Mehmet Eğt. ve Arş. Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğt. ve Arş. Hast. Fiziksel Tıp ve Rehbilitasyon Kliniği, İstanbul

Multiple myeloma (MM) is the most common malignant bone tumour. It is characterised by the bone involvement accompanied by local or general skeletal system pain. Bone lesions are observed in patients at the rate of 93% as multiple and 3% as solitary. We aim to present a case with MM who has applied to our clinic with shoulder pain, and has been diagnosed with pathological fracture. The patient has received teratment for shoulder pain and pathological fracture has been diagnosed via humerus radiography taken due to severe pain. Even though multiple myeloma may not indicate typical signs in the beginning, it is an important pathology that should never be ignored during definitive diagnosis.

Keywords: multiple myeloma, pathologic fracture; shoulder pain

Omuz Ağrısı ile Gelen Multipl Myelom Olgusu

Pınar Akpınar1, Afitap İçağasıoğlu2, Feyza Ünlü Özkan1, İlknur Aktaş1
1Sağlık Bilimleri Ünv. Fatih Sultan Mehmet Eğt. ve Arş. Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğt. ve Arş. Hast. Fiziksel Tıp ve Rehbilitasyon Kliniği, İstanbul

Multipl myelom (MM) kemiğin en sık görülen malign tümörüdür. Lokalize ya da yaygın iskelet sistemi ağrılarının eşlik ettiği kemik tutulumları karakteristiktir. Kemik lezyonları hastaların %93ʼünde multipl, %3ʼünde ise tek lezyon olarak saptanır. Kliniğimize omuz ağrısı ile başvuran ve patolojik fraktür saptanan bir MM olgusunu sizlere sunmayı amaçladık. Olgumuz omuz ağrısı nedeni ile tedavi edilmiş olup şiddetli ağrı nedeni ile çekilen humerus grafisinde patalojik fraktür saptanmıştır. Multipl myelom, iskelet sistemi ağrılarında, ilk anda tipik bulgular olmasa bile ayırıcı tanıda göz ardı edilmemesi gereken önemli bir patolojidir.

Anahtar Kelimeler: multipl myelom, patolojik fraktür; omuz ağrısı

Pınar Akpınar, Afitap İçağasıoğlu, Feyza Ünlü Özkan, İlknur Aktaş. Patient with Multiple Myeloma Presenting as Shoulder Pain. Bosphorus Med J. 2016; 3(2): 64-66

Corresponding Author: Pınar Akpınar, Türkiye
LookUs & Online Makale