ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Purple Bag Urinary Syndrome: A Rare Clinical Condition [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2021; 8(3): 177-179 | DOI: 10.14744/bmj.2021.18894

Purple Bag Urinary Syndrome: A Rare Clinical Condition

Jülide Sayın Kart, Banu Çevik, Elif Bombacı, Kemal Tolga Saraçoğlu
Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, İstanbul

Purple urine bag syndrome (PUBS) is a rare clinical condition characterized by the interaction of indigo (blue) and indirubin (red) pigments with polyvinyl chloride (PVC) containing material, which is released by tryptophan metabolism due to bacterial colonization in the urinary catheter. This syndrome is not well recognized by clinicians, so the management of these patients is a challenge. We aimed to represent a critically ill patient developing PUBS and review the existing literature.

Keywords: Critical Care, urinary tract infections; indirubin.

Mor İdrar Torbası Sendromu: Nadir Bir Klinik Durum

Jülide Sayın Kart, Banu Çevik, Elif Bombacı, Kemal Tolga Saraçoğlu
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Mor idrar torbası sendromu (MİTS), idrar sondasında mevcut olan bakteriyel kolonizasyon nedeniyle triptofan metabolizmasıyla açığa çıkan indigo (mavi) ve indirubin (kırmızı) pigmentlerin polivinil klorür (PVC) içeren materyal ile etkileşimi ile karakterize nadir görülen bir klinik durumdur. Bu sendromun klinisyenler tarafından çok iyi tanınamaması izlenecek tedavi yöntemleri konusunda çelişkilere neden olmaktadır. Bu sunumda MİTS gelişen kritik bir hastanın sunulması ve konu ile ilişkili literatürün gözden geçirilmesi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kritik Bakım, idrar yolu enfeksiyonları; indirübin.

Jülide Sayın Kart, Banu Çevik, Elif Bombacı, Kemal Tolga Saraçoğlu. Purple Bag Urinary Syndrome: A Rare Clinical Condition. Bosphorus Med J. 2021; 8(3): 177-179

Corresponding Author: Banu Çevik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale