ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Barrier Protective Effect of the Cream Consisting of a Mixture of Zinc and Silver in the Treatment of Diabetic Foot Wounds [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2021; 8(3): 146-153 | DOI: 10.14744/bmj.2021.29291

Barrier Protective Effect of the Cream Consisting of a Mixture of Zinc and Silver in the Treatment of Diabetic Foot Wounds

Hasan Murat Arslan1, Perçin Karakol2
1Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Health Science University Bağcılar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Diabetes mellitus is an endocrine disease that damages a wide variety of cell types with increased serum glucose. Diabetic foot ulcers, one of the complications of the disease, are the most well-known. These ulcers, which result in significant morbidity and mortality, affect 25% of patients with diabetes during the lifetime. Diabetic foot ulcers are a health problem due to their resistance to healing. Therefore, a new and good drug to be developed for this disease is of great importance.
METHODS: In this study, a cream containing silver and zinc was applied to diabetic foot patients (n=25).
RESULTS: The findings of this study revealed the antimicrobial properties of the application rich in silver and zinc in the diabetic foot. Significant effects on wound healing were demonstrated by follow-up at 1 week, 2 weeks, 1 month, 3 months, and 6 months. In this process, wound characteristics were evaluated based on features such as side tissue and wound depth.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Data stated that the cream is a therapeutic treatment tool that can be used in the clinic.

Keywords: Diabetic wound, silver; topical treatment; wound healing; zinc.

Diyabetik Ayak Yaralarının Tedavisinde Çinko ve Gümüş Karışımından Oluşan Kremin Bariyer Koruyucu Etkisi

Hasan Murat Arslan1, Perçin Karakol2
1İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Diabetes mellitus, artan serum glukozu ile çok çeşitli hücre tiplerine zarar veren endokrin bir hastalıktır. Hastalığın komplikasyonlarından biri olan diyabetik ayak ülserleri en bilinenleridir. Önemli morbidite ve mortalite ile sonuçlanan bu ülserler, diyabetli hastaların %25'ini yaşamları boyunca etkilemektedir. Diyabetik ayak ülserleri, iyileşmeye karşı dirençleri nedeniyle bir sağlık sorunudur. Bu nedenle bu hastalık için geliştirilecek yeni ve iyi bir ilaç büyük önem taşımaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada diyabetik ayak hastalarına (n=25) gümüş ve çinko içeren krem uygulandı.
BULGULAR: Bu çalışmanın bulguları, diyabetik ayakta gümüş ve çinkodan zengin uygulamanın antimikrobiyal özelliklerini ortaya koydu. Yara iyileşmesi üzerinde önemli etkiler 1 hafta, 2 hafta, 1 ay, 3 ay ve 6 ayda yapılan takiplerle gösterilmiştir. Bu süreçte yan doku ve yara derinliği gibi özelliklere göre yara özellikleri değerlendirildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Veriler, kremin klinikte kullanılabilecek bir tedavi edici tedavi aracı olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler: Yara iyileşmesi, gümüş; çinko; diyabetik yara; topikal tedavi.

Hasan Murat Arslan, Perçin Karakol. Barrier Protective Effect of the Cream Consisting of a Mixture of Zinc and Silver in the Treatment of Diabetic Foot Wounds. Bosphorus Med J. 2021; 8(3): 146-153

Corresponding Author: Perçin Karakol, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale