ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Ideal Temperature Monitoring, How? [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2016; 3(2): 60-63

Ideal Temperature Monitoring, How?

Güldem Turan1, Berna Ayanoğlu Taş, Mustafa Gazi, Emek Yılmaz, Nur Akgün
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ataşehir, İstanbul
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyomedikal Bölümü, Ataşehir, İstanbul

INTRODUCTION: It is vital to carry out reliable temperature monitarization during intensive care. Non-contact infrared measuring method is usually preferred due to ease of application and less risk of contamination. In this study, we aim to compare esophageal, tympanic and non-contact infrared temperature monitorization during intensive care in terms of implementation and reliability. Among the patients in our clinic, 265 esophageal, tympanic and noncontact temperature values are recorded simultaneously and their statistical correlations have been evaluated. In our study; tympanic temperature measurement is considered more reliable as it provides the closest measurement to core temperature on condition that appropriate calibration and conditions are granted.
METHODS:
RESULTS:
DISCUSSION AND CONCLUSION:

Keywords: body temperature, thermometer; ICU

İdeal Isı Monitorizasyonu, Nasıl?

Güldem Turan1, Berna Ayanoğlu Taş, Mustafa Gazi, Emek Yılmaz, Nur Akgün
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ataşehir, İstanbul
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyomedikal Bölümü, Ataşehir, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Yoğun bakımda ısı monitorizasyonun güvenilir olarak yapılması önemlidir. Uygulama kolaylığı ve kontaminasyon riskinin azlığı nedeniyle temassız infrared ölçüm yöntemi tercih edilmektedir. Çalışmamızda; yoğun bakımda ısı monitorizasyonunda, özofagial, timpanik ve temassız ısı ölçümlerinin uygulama ve güvenirlilik açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Kliniğimizde yatan hastalardan yapılan eş zamanlı özofagial, timpanik ve temassız 265 ısı ölçüm değeri kaydedilerek istatistiksel olarak korelasyonları değerlendirildi. Çalışmamızda; kor ısısına en yakın ölçümü vermesi açısından timpanik ısı ölçümü, uygun kalibrasyon ve koşulların sağlanması şartıyla daha güvenilir bulundu.
YÖNTEM ve GEREÇLER:
BULGULAR:
TARTIŞMA ve SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: vü, cut ısısı; termometre; yoğun bakım

Güldem Turan, Berna Ayanoğlu Taş, Mustafa Gazi, Emek Yılmaz, Nur Akgün. Ideal Temperature Monitoring, How?. Bosphorus Med J. 2016; 3(2): 60-63

Corresponding Author: Güldem Turan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale