ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Complementary Therapies in Cerebral Palsy [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2021; 8(3): 183-187 | DOI: 10.14744/bmj.2021.32448

Complementary Therapies in Cerebral Palsy

Pınar Akpınar
Physical Medicine And Rehabilitation Department, Fatih Sultan Mehmet Education And Training Hospital; Istanbul, Turkey.

Physical therapy and rehabilitation practices in Cerebral Palsy (CP) aim to minimize the effects of physical disability on the development of the child and increase the quality of life of the child and family, and reintegrating the child into society as an independent and social individual. As in every field to protect health, creative and supportive approaches are required in SP. Complementary medicine applications are used mostly in chronic diseases in the world and in our country. However, limited high quality scientific evidence makes it impossible to apply many complementary medicine methods and increases the necessity of further research. In this article, the latest literature has been reviewed and complementary therapies applied in CP are summarized with scientific evidence.

Keywords: Traditional and complementary medicine, cerebral palsy; complementary medicine.

Serebral Palsi’de Tamamlayıcı Tedaviler

Pınar Akpınar
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Serebral Palsi’de (SP) fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, fiziksel yetersizliğin çocuğun gelişimindeki olumsuz etkilerini en aza indirgeyip çocuk ve ailenin yaşam kalitesini yükselterek çocuğun bağımsız ve sosyal bir birey olarak topluma kazandırılmasını amaçlamaktır. Sağlığı korumak için her alanda olduğu gibi SP’de de yaratıcı ve destekleyici yaklaşımlar gereklidir. Tamamlayıcı tıp uygulamaları dünyada ve ülkemizde daha çok da kronik hastalıklarda kullanılmaktadır. Bununla birlikte, yüksek kalitede bilimsel kanıtların sınırlı olması, birçok tamamlayıcı tıp yönteminin uygulanmasını imkansız hale getirmekte ve daha ileri araştırmaların gerekliliğini artırmaktadır. Bu yazıda son literatürler incelenip, bilimsel kanıtlar eşliğinde SP’de uygulanan tamamlayıcı tedaviler özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT), serebral palsi; tamamlayıcı tıp.

Pınar Akpınar. Complementary Therapies in Cerebral Palsy. Bosphorus Med J. 2021; 8(3): 183-187

Corresponding Author: Pınar Akpınar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale