ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal The Outcomes of Primary 23-gauge Vitrectomy in Retinal Detachment Patients with Grade C Proliferative Vitreoretinopathy Surgery [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2019; 6(3): 94-98 | DOI: 10.14744/bmj.2019.39974

The Outcomes of Primary 23-gauge Vitrectomy in Retinal Detachment Patients with Grade C Proliferative Vitreoretinopathy Surgery

Hatice Nur Tarakçıoğlu1, Burcu Kemer Atik2, Abdullah Özkaya3
1Department of Ophthalmology, Bakırköy Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Ophthalmology, Beyoğlu Eye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Ophthalmology, Memorial Şişli Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To assess the outcomes of primary vitrectomy in retinal detachment (RD) patients with grade C proliferative vitreoretinopathy (PVR).
METHODS: In this study, retrospective, single-surgeon case series were examined. The patients who had an RD with grade C PVR and underwent 23-gauge vitrectomy, and had a minimum follow up period of 12 months were included. The primary outcome measure of this study was the anatomical success (achievement of the totally attached retina) rate after a single surgery.
RESULTS: A total number of 42 eyes of 42 patients were included in this study. The mean age was 57.6±13.9 years (range 27-88 years), and the mean follow-up was 17.1±4.8 months (range 12-22 months). The anatomical success rate after a single operation was achieved in 32 of the 42 patients (76.2%). The remaining 10 patients were operated again, and the final success rate increased to 95.2% (40 of the 42 patients).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings suggest that vitrectomy is effective in the treatment of RD with grade C PVR with satisfactory anatomical success.

Keywords: Proliferative vitreoretinopathy, retinal detachment, vitrectomy

Evre C Proliferatif Vitreoretinopatinin Eşlik Ettiği Retina Dekolmanı Hastalarında Primer 23-gauge Vitrektominin Sonuçları

Hatice Nur Tarakçıoğlu1, Burcu Kemer Atik2, Abdullah Özkaya3
1Göz Hastalıkları Kliniği, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul,Türkiye
2Göz Hastalıkları Kliniği, Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul,Türkiye
3Göz Hastalıkları Kliniği, Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Evre C proliferatif vitreoretinopatinin (PVR) eşlik ettiği retina dekolmanı hastalarında primer vitrektomi cerrahisinin sonuçlarını değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Geriye dönük, tek cerrah olgu serisi. Evre C PVR’si olan ve 23-gauge vitrektomi uygulanmış ve cerrahi sonrası takip süresi en az 12 ay olan retina dekolmanı hastaları çalışmaya alındı. Çalışmanın birincil sonlanım noktası tek cerrahi sonrası anatomik başarı (retinanın tamamen yatışık olması) oranı idi.
BULGULAR: Toplamda 42 hastanın 42 gözü çalışmaya alındı. Ortalama yaş 57.6±13.9 (27-88 arası) yıl ve ortalama takip süresi 17.1±4.8 (12-22 arası) ay idi. Kırk iki hastanın 32’sinde (%76.2) tek cerrahi sonrası anatomik başarıya ulaşıldı. Kalan 10 hasta yeniden opere edildi ve final anatomik başarı oranı %95.2’ye (42 hastanın 40’ı) yükseldi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Evre C PVR’li retina dekolmanı hastalarında vitrektomi etkili bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Proliferatif vitreoretinopati, retina dekolmanı, vitrektomi

Hatice Nur Tarakçıoğlu, Burcu Kemer Atik, Abdullah Özkaya. The Outcomes of Primary 23-gauge Vitrectomy in Retinal Detachment Patients with Grade C Proliferative Vitreoretinopathy Surgery. Bosphorus Med J. 2019; 6(3): 94-98

Corresponding Author: Abdullah Özkaya, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale