ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Effective Percutaneous Treatment of Type 2 Endoleak via Target Artery Punction Under the Guidance of Fluoroscopy and Ultrasound [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2024; 11(1): 23-26 | DOI: 10.14744/bmj.2024.45822

Effective Percutaneous Treatment of Type 2 Endoleak via Target Artery Punction Under the Guidance of Fluoroscopy and Ultrasound

Abdulrahman Naser1, Khagani Isgandarov2, Ahmet Kemal Fırat3, Müslüm Şahin2, Oya Güven4
1Department of Cardiology, Kırklareli Training and Research Hospital, Kırklareli, Türkiye
2Department of Cardiology, VM Medicalpark Pendik Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Interventional Radiology, EMSEY Hospital, İstanbul, Türkiye
4Emergency Department, Kırklareli University Medical School, Kırklareli Training and Research Hospital, Kırklareli, Türkiye

Endoleak is a significant complication of endovascular aneurysm repair (EVAR), which can precipitate aneurysm rupture. In addition to interventional radiology clinics, endoleaks are treated by interventional cardiologists and cardiovascular surgeons as well. In this paper, we present a successful repair of a type II endoleak by a cardiology team. A 65-year-old male patient was treated with emergency EVAR due to a ruptured left common iliac artery aneurysm (CIA). After the procedure, control computed tomographic angiography (CTA) revealed a type II endoleak supplied by the left internal iliac artery, and coil embolization was applied. Percutaneous coil and Onyx embolization of endoleak can be safely performed in cardiology clinics by direct puncture of the target vessel under fluoroscopy and ultrasound guidance.

Keywords: Cardiology Clinic, Coil Embolization, Endovascular aneurysm repair, Percutaneous Treatment, Type II Endoleak.

Floroskopi ve Ultrasound Rehberliğinde Hedef Arter Ponksiyonu Yoluyla Tip 2 Endoleak’in Etkin Perkütan Tedavisi

Abdulrahman Naser1, Khagani Isgandarov2, Ahmet Kemal Fırat3, Müslüm Şahin2, Oya Güven4
1Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kırklareli, Türkiye
2VM Medicalpark Pendik Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3EMSEY Hastanesi, Girişimsel Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
4Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis, Kırklareli, Türkiye

Endoleak, anevrizma rüptürünü hızlandırabilen endovasküler anevrizma onarımı (EVAR) işleminin önemli bir komplikasyonudur. Endoleakler, girişimsel radyoloji kliniklerinin yanı sıra girişimsel kardiyologlar ve kalp-damar cerrahları tarafından da tedavi edilmektedir. Bu yazıda, tip II endoleak'in kardiyoloji ekibi tarafından başarılı bir şekilde onarıldığını sunuyoruz. 65 yaşındaki erkek hasta, sol ana iliak arter anevrizması (CIA) rüptürü nedeniyle acil EVAR ile tedavi edilmiştir. İşlem sonrasında yapılan kontrol bilgisayarlı tomografik anjiyografide (BTA), sol internal iliak arterden beslenen tip II endoleak tespit edildi ve koil embolizasyonu uygulandı. Endoleak'in perkütan koil ve Onyx embolizasyonu, kardiyoloji kliniklerinde floroskopi ve ultrason rehberliğinde hedef damarın doğrudan delinmesiyle güvenle gerçekleştirilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Coil Embolizasyon, Endovasküler anevrizma onarımı, Kardiyoloji Kliniği, Perkütan Tedavi, Tip II Endoleak.

Abdulrahman Naser, Khagani Isgandarov, Ahmet Kemal Fırat, Müslüm Şahin, Oya Güven. Effective Percutaneous Treatment of Type 2 Endoleak via Target Artery Punction Under the Guidance of Fluoroscopy and Ultrasound. Bosphorus Med J. 2024; 11(1): 23-26

Corresponding Author: Oya Güven, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale