ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Bariatric Surgery [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2014; 1(3): 122-126

Bariatric Surgery

Hasan Altun1, Aziz Bora Karip2, Hamit Kafkas Çelik3
1Liv Hospital, Obezite ve Metabolizma Cerrahisi, Ulus, İstanbul.
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul.
3Bahçelievler Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, İstanbul.

Obesity rate is growing worldwide and is becoming one of leading public health problem. It is associated with an increased risk of diabetes, hypertension, dyslipidemia and some types of cancer. Besides this increase in rate of obesity, there is insufficient progress in its medical therapy. Bariatric surgery is currently the most efficacious treatment for severe obesity in short and long term. Bariatric surgery procedures performed have risen dramatically in the last years. Many new techniques have been described. There are different mechanisms of action of bariatric surgery. Mainly there are two types of surgery: restrictive and malabsorbtive procedures. Most commonly used procedures are: adjustable gastric banding, sleeve gastrectomy, gastric bypass, biliopancreatic diversion and duodenal switch. Bariatric surgery is very successful in weight loss and treatment of comorbidities like type 2 diabetes. Mortality and morbidity of bariatric surgery are very low with the help of technological advances and improved surgical skill. Because of the risk of surgery, patient selection must be based on medical criteria and must be done with the support of an bariatric surgery team.

Keywords: obesity, bariatric surgery, complication, diabetes

Bariatrik Cerrahi

Hasan Altun1, Aziz Bora Karip2, Hamit Kafkas Çelik3
1Liv Hospital, Obezite ve Metabolizma Cerrahisi, Ulus, İstanbul.
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul.
3Bahçelievler Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, İstanbul.

Obezite oranı dünyada giderek artmakta ve en önemli halk sağlığı problemlerinden biri olmaktadır. Obezite, diyabet, hipertansiyon ve dislipidemi riskini ve bazı kanser tiplerini artırmaktadır. Obezite oranındaki bu yükselmeye rağmen, tıbbi tedavide gelişmeler yetersizdir. Bariatrik cerrahi uzun ve kısa dönemde ciddi obezitenin tedavisinde en etkili tedavi yöntemidir. Bariatrik cerrahi ameliyatları son yıllarda dramatik olarak çok artmıştır. Birçok yeni teknik tanımlanmıştır. Genel olarak bariatrik cerrahi iki gruba ayrılmaktadır: kısıtlayıcı ve emilim bozucu ameliyatlar. En çok kullanılan yöntemler: ayarlanabilir mide bandı, sleevegastrektomi, gastrik bypass, biliopankreatikdiversiyon ve duodenalswitch. Bariatrik cerrahi kilo verdirmede ve tip 2 diyabet gibi yandaş hastalıkları iyileştirmede çok başarılıdır. Teknolojinin ilerlemenin yardımı ve cerrahi becerinin artmasıyla bariatrik cerrahinin mortalite ve morbiditesi oldukça düşmüştür. Ameliyatların riski nedeniyle hastalar tıbbi kriterlere uygun olarak seçilmeli ve bu seçim bariatrik cerrahi ekibinin desteği ile yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: obezite, bariatrik cerrahi, diyabet, komplikasyon

Hasan Altun, Aziz Bora Karip, Hamit Kafkas Çelik. Bariatric Surgery. Bosphorus Med J. 2014; 1(3): 122-126

Corresponding Author: Hasan Altun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale