ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Interventional Procedures Under the Guidance of Mammography in Breast Diseases [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2023; 10(1): 59-64 | DOI: 10.14744/bmj.2022.50570

Interventional Procedures Under the Guidance of Mammography in Breast Diseases

Fatma Nur Soylu Boy
Department of Radiology, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Prompt and accurate histopathologic evaluation of breast lesions which are suspicious for malignancy is very important for early diagnosis and survival of breast cancer. Microcalcifications which are a sign of early breast cancer can be detected only by mammography. Biopsy and pre-operative localization of microcalcifications are only made by mammography guidance. At present, the standard procedure for mammographic biopsy is vacuum-assisted biopsy (VAB). VAB mostly provides accurate diagnosis without needing a surgery. This reduces the burden for the patients, clinicians, and the health system related with surgery. This review discusses the technical details and general evaluation of interventional procedures which are made by mammography guidance.

Keywords: Interventional procedures, mammography, breast biopsy, vacuum-assisted biopsy

Meme Hastalıklarında Mamografi Eşliğinde Uygulanan Girişimsel İşlemler

Fatma Nur Soylu Boy
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Memede görülen malignite açısından şüpheli lezyonların, histopatolojik tetkiklerinin doğru ve hızlı bir şekilde yapılması, meme kanserinin erken tanısı ve sağkalım açısından önem arz etmektedir. Erken evre meme kanserinin en önemli belirtisi olan mikrokalsifikasyonlar, mamografi ile ortaya koyulabilir. Bu mikrokalsifikasyonların histopatolojik tanıları ve ameliyat öncesi işaretlemeleri de sadece mamografi eşliğinde gerçekleştirilebilir. Mamografi ile yapılan biyopsilerin, günümüzdeki standart uygulaması vakum yardımlı biyopsilerdir (vacuum assisted biopsy, VAB). VAB ile cerrahi olmaksızın büyük oranda kesin tanı koyulabilmektedir. Bu da cerrahinin hasta, cerrah ve sağlık sistemine getireceği yükleri azaltmaktadır. Bu yazıda, mamografi eşliğinde yapılan girişimsel işlemlerin teknik detayları ve güncel literatür ışığında genel değerlendirmesi anlatıldı.

Anahtar Kelimeler: Girişimsel işlemler, mamografi, meme biyopsi, vakum biyopsi.

Fatma Nur Soylu Boy. Interventional Procedures Under the Guidance of Mammography in Breast Diseases. Bosphorus Med J. 2023; 10(1): 59-64

Corresponding Author: Fatma Nur Soylu Boy, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale