ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Interventional Procedures Under the Guidance of Mammography in Breast Diseases [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. Ahead of Print: BMJ-50570 | DOI: 10.14744/bmj.2022.50570

Interventional Procedures Under the Guidance of Mammography in Breast Diseases

Fatma Nur Soylu Boy
Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul

Prompt and accurate histopathologic evaluation of breast lesions which are suspicious for malignancy, is very important for early diagnosis and survival of breast cancer. Microcalcifications are a sign of early breast cancer and can be detected only by mammography. Biopsy and preoperative localization of microcalcifications are only made by mammography guidance. Currently, the standart procedure for mammographic biopsy is vacuum-assisted biopsy (VAB). VAB mostly provides, accurate diagnosis without needing a surgery. This reduces the burden for the patients, clinicians and the health system related with surgery. This review discusses the technical details and general evaluation of interventional procedures which are made by mammography guidance.

Keywords: Mammography, interventional procedures, breast biopsy, vacuum assisted biopsy

Meme Hastalıklarında Mamografi Eşliğinde Uygulanan Girişimsel İşlemler

Fatma Nur Soylu Boy
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Memede görülen malignite açısından şüpheli lezyonların, histopatolojik tetkiklerinin doğru ve hızlı bir şekilde yapılması, meme kanserinin erken tanısı ve sağkalım açısından önem arz etmektedir. Erken evre meme kanserinin en önemli belirtisi olan mikrokalsifikasyonlar, mamografi ile ortaya konabilir, histopatolojik tanıları ve ameliyat öncesi işaretlemeleri de sadece mamografi eşliğinde gerçekleştirilebilir. Mamografi ile yapılan biyopsilerin, günümüzdeki standart uygulaması vakum eşliğindeki biyopsilerdir (vacuum assisted biopsy,VAB). VAB ile cerrahi olmaksızın büyük oranda kesin tanı konabilmektedir. Bu da cerrahinin hasta, cerrah ve sağlık sistemine getireceği yükleri azaltmaktadır. Bu yazıda mamografi eşliğinde yapılan girişimsel işlemlerin, teknik detayları ve güncel literatür ışığında genel değerlendirilmesi anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mamografi, girişimsel işlemler, meme biyopsi, vakum biyopsiCorresponding Author: Fatma Nur Soylu Boy, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale