ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Different Surgical Techniques on Internal Limiting Membrane for the Treatment of Idiopathic Macular Hole [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2020; 7(3): 109-115 | DOI: 10.14744/bmj.2020.52824

Different Surgical Techniques on Internal Limiting Membrane for the Treatment of Idiopathic Macular Hole

Meltem Güzin Altınel, Banu Açıkalın
University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital Department of Ophthalmology, Istanbul, Turkey

Idiopathic macular hole is a vitreomacular interface disease and an anatomical and functional retinal pathology. Different treatment alternatives on the internal limiting membrane (ILM) in patients with an idiopathic macular hole (MH) result in a high MH closure rate and improvement in visual function. ILM is very transparent and thin, but the usage of new dyes and the development of microincision surgery improve both closure rate and visual recovery.

Keywords: Idiopathic macular hole, internal limiting membrane; retina.

İdiyopatik Makula Deliği Cerrahisinde İç Limitan Membrana Yönelik Farklı Uygulamalar

Meltem Güzin Altınel, Banu Açıkalın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

İdiyopatik maküla deliği, vitreomaküler ara yüzey problemleri arasında yer alan anatomik ve fonksiyonel bir retina patolojisidir. İç limitan membrana (ILM) yönelik değişik uygulamaların, delik kapanmasında ve görsel iyileşmede vitreoretinal cerrahiye bazı avantajlar kazandırdığı düşünülmektedir. Çok ince ve görülmesi kolay olmayan ILM’ye yönelik geliştirilen yeni vitrektomi teknikleri ve kullanıma giren yeni boyalar sayesinde tedavide başarı şansı artmıştır.

Anahtar Kelimeler: İdiyopatik maküler delik, internal limitan membrane; retina.

Meltem Güzin Altınel, Banu Açıkalın. Different Surgical Techniques on Internal Limiting Membrane for the Treatment of Idiopathic Macular Hole. Bosphorus Med J. 2020; 7(3): 109-115

Corresponding Author: Meltem Güzin Altınel, Türkiye
LookUs & Online Makale