ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal An ALS Case Presented with “Man in the Barrel Syndrome” [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2020; 7(2): 67-69 | DOI: 10.14744/bmj.2020.57431

An ALS Case Presented with “Man in the Barrel Syndrome”

Hatice Ferhan Kömürcü1, Ömer Anlar2
1Department of Neurology, University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul
2Department of Neurology, Ankara Yildirim Beyazit University, Ankara

Man in the barrel syndrome (MBS) can be the clinical presentation in many diseases. The variants of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) may be presented with MBS clinical picture. Determining the etiological cause by making a differential diagnosis is essential for the treatment and prognosis of the disease. Here, a case presented with the MBS clinical picture and diagnosed as ALS is reported.

Keywords: Amyotrophic lateral sclerosis, ALS variants; Men in the Barrel Syndrome.

“Fıçıdaki Adam Sendromu” ile Prezante Olan ALS Olgusu

Hatice Ferhan Kömürcü1, Ömer Anlar2
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

Fıçıdaki Adam Sendromu (FAS) birçok hastalığın geliş klinik tablosu olabilir. FAS klinik tablosu ile prezante olan amiyotrofik lateral skleroz (ALS) varyantları da vardır. Hastaların ayırıcı tanılarının yapılarak, etyolojik nedenin belirlenmesi hastanın tedavisi ve prognozu için önemlidir. Burada FAS tablosu ile gelen ve ALS tanısı konan bir olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ALS varyantları, Amiyotrofik Lateral Skleroz; Fıçıda Adam Sendromu.

Hatice Ferhan Kömürcü, Ömer Anlar. An ALS Case Presented with “Man in the Barrel Syndrome”. Bosphorus Med J. 2020; 7(2): 67-69

Corresponding Author: Hatice Ferhan Kömürcü, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale