ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Has IV TPA Application Decreased in Our Stroke Center During the Pandemic Period? [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(1): 71-72 | DOI: 10.14744/bmj.2022.63325

Has IV TPA Application Decreased in Our Stroke Center During the Pandemic Period?

Işıl Kalyoncu Aslan, Leyla Ramazanoğlu
Health Sciences University, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Istanbul

Keywords: Covid -19 Pandemic, ischemic stroke, IV TPA

Pandemi Döneminde İnme Merkezimizde İntravenöz Trombolitik Tedavi Uygulaması Azaldı mı?

Işıl Kalyoncu Aslan, Leyla Ramazanoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Pandemi, iskemik inme, IV TPA

Işıl Kalyoncu Aslan, Leyla Ramazanoğlu. Has IV TPA Application Decreased in Our Stroke Center During the Pandemic Period?. Bosphorus Med J. 2022; 9(1): 71-72

Corresponding Author: Işıl Kalyoncu Aslan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale