ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal The Effect of Preoperative Anemia in Treatment of Hip Fractures with Partial Hip Arthroplasty On Hospital Length of Stay [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2017; 4(1): 21-25 | DOI: 10.15659/bogazicitip.17.02.660

The Effect of Preoperative Anemia in Treatment of Hip Fractures with Partial Hip Arthroplasty On Hospital Length of Stay

Serkan Akçay1, Akif Albayrak2, Hakan Bahar2, Salih Söylemez3, Murat Demiroğlu4, Necati Emirhan2, Bülent Kılıç5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi, Reyap Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
3Bingöl Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
4Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
5Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

INTRODUCTION: The objective of this study was analysing the correlation between preoperative anemia and duration of hospitay stay at preoperative and postoperative stage among patients that had been treated with partial endoprosthesis for treatment of pertrochanteric femoral fractures.
METHODS: Medical records of 152 individuals were reviewed retrospectively and 135 patients were included to the study. Preoperative anemia was detected in 87 of patients. Remaining 48 patients hemoglobin levels were within normal ranges. Both patient groups were statistically examined with respect to mean age, distribution of morbidity, preoperative and postoperative hemoglobin values, duration of hospital stay before and after surgery and transfusion requirement.

RESULTS: When hypertension, coronary artery disease, diabetes mellitus, Alzheimer’s disease and transfusion ratios are examined, no statistically significant difference was found between groups (p>0,05). No statistically significant difference was found between the age averages of anemic and non-anemic patients (p>0,05). Preoperative and postoperative hemoglobin values of patients in the anemic group were found to be significantly low compared to the averages of patients in the non-anemic group (p<0,05). Preoperative and postoperative hemoglobin value differences of patients in the non-anemic group were found to be significantly high compared to the differences of patients in the non-anemic group (p<0,05). Preop hospital stay periods of patients with anemia were found to be significantly higher in comparison to those of patients without anemia (p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results showed that there is no statistically significant difference between anemic and nonanemic groups by the means of postoperative hospitalstay consistent with the current literature. However we have detected statistically significant longer preoperative hospital stay in anemic group. We believe that this finding is valuable since the fact that duration of preoperative hospital stay increases postoperative mortality.

Keywords: hip fructure, patial prothesis;anemia; mortality

Parsiyel Protez ile Tedavi Edilen Kalça Kırıklı Hastalarda Ameliyat Öncesi Aneminin Hastanede Kalış Süresi Üzerine Etkisi

Serkan Akçay1, Akif Albayrak2, Hakan Bahar2, Salih Söylemez3, Murat Demiroğlu4, Necati Emirhan2, Bülent Kılıç5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi, Reyap Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
3Bingöl Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
4Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
5Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Preoperatif ve postoperatif düşük hemoglobin değerlerinin kalça cerrahisi sonrası morbidite, mortalite, erken fonksiyonel sonuçlara ve yürüme mesafesine olan etkisine dair farklı sonuçlar bildirilmiştir. Biz bu çalışmada ameliyat öncesi aneminin kalça kırıklı hastalarda cerrahi sonrası mortalite ve hastanede kalış süresi üzerinde etkisi olup olmadığını inceledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya kliniğimizde parsiyel protez yapılarak tedavi edilen 135 kalça dahil edildi.
BULGULAR: Hasta dosyaları retrospektif olarak incelendi ve hastalara ameliyat öncesi anemisi olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. Heriki hasta grubu ortalama yaş, morbidite dağılımı, preoperatif ve postoperatif hemoglobin değerleri, cerrahi öncesi ve sonrası hastane yatış
süreleri ve transfüzyon gerekliliği açısından istatistiksel olarak değerlendirildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaptığımız çalışmada anemisi olan hastalarda preoperatif dönemde yatış süresinin anemisi olmayan gruba göre anlamlı derecede fazla olduğunu, ancak iki grup arasında postoperatif yatış süresi arasında anlamlı fark olmadığını saptadık.

Anahtar Kelimeler: kalça kırığı, parsiyel protez; anemi; mortalite

Serkan Akçay, Akif Albayrak, Hakan Bahar, Salih Söylemez, Murat Demiroğlu, Necati Emirhan, Bülent Kılıç. The Effect of Preoperative Anemia in Treatment of Hip Fractures with Partial Hip Arthroplasty On Hospital Length of Stay. Bosphorus Med J. 2017; 4(1): 21-25

Corresponding Author: Murat Demiroğlu
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale