ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Silent Celiac Disease and Primary Biliary Cirrhosis Underlying Fibromyalgia: A Case Report [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2019; 6(3): 99-102 | DOI: 10.14744/bmj.2019.73645

Silent Celiac Disease and Primary Biliary Cirrhosis Underlying Fibromyalgia: A Case Report

Aliye Tosun1, Sinan Akay2, Ümit Seçil Demirdal1, Zehra Akpınar2, Korhan Barış Bayram3, Semra Ergan3, Ayhan Aşkın1
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Izmir Katip Celebi University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
2Department of Gastroenterology, Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
3Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

Fibromyalgia syndrome (FMS) is characterized by chronic widespread musculoskeletal pain, stiffness and tenderness at multiple points. FMS can be classified as primary or secondary according to the presence of other medical disorders. Irritable bowel syndrome, a comorbid disorder frequently associated with FMS, has also been reported to be associated with celiac disease (CD) in which gluten triggers an autoimmune reaction in the small intestinal mucosa, which results in inflammation, villous atrophy, and malabsorption. Primary biliary cirrhosis (PBC) is the most common reported liver disease in CD. A gluten-free diet is the only effective treatment for CD and prevents the troublesome consequences of the disease. Herein, we present a fibromyalgic female patient in whom the diagnosis of CD and PBS were established upon investigating the causes of elevated liver biochemistry tests and iron-deficiency anemia.

Keywords: Celiac disease, fibromyalgia, primary biliary cirrhosis

Fibromiyalji Altında Yatan Sessiz Çölyak Hastalığı ve Primer Biliyer Siroz: Bir Olgu Sunumu

Aliye Tosun1, Sinan Akay2, Ümit Seçil Demirdal1, Zehra Akpınar2, Korhan Barış Bayram3, Semra Ergan3, Ayhan Aşkın1
1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye
2Gastroenteroloji Kliniği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye
3Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye

Fibromiyalji sendromu (FMS), kronik yaygın kas iskelet sistemi ağrısı, sertlik ve çoklu noktalardaki hassasiyet ile karakterizedir. FMS, diğer tıbbi bozuklukların varlığına göre primer veya sekonder olarak sınıflandırılabilir. Sıklıkla FMS ile ilişkili komorbid bir hastalık olan irritabl bağırsak sendromunun, gluten'in inflamasyon, villöz atrofi ve malabsorpsiyon ile sonuçlanan ince bağırsak mukozasında bir otoimmün reaksiyonu tetiklediği çölyak hastalığı (ÇH) ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Primer biliyer siroz (PBS), ÇH’de en sık bildirilen karaciğer hastalığıdır. Glutensiz bir diyet, ÇH için tek etkili tedavidir ve hastalığın zahmetli sonuçlarını önler. Burada yüksek karaciğer biyokimya testleri ve demir eksikliği anemisinin nedenlerini araştırdıktan sonra ÇH ve PBS tanısı alan bir fibromiyaljik kadın hastayı sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Çölyak hastalığı, fibromiyalji, primer biliyer siroz

Aliye Tosun, Sinan Akay, Ümit Seçil Demirdal, Zehra Akpınar, Korhan Barış Bayram, Semra Ergan, Ayhan Aşkın. Silent Celiac Disease and Primary Biliary Cirrhosis Underlying Fibromyalgia: A Case Report. Bosphorus Med J. 2019; 6(3): 99-102

Corresponding Author: Ayhan Aşkın, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale