ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Long-Term Proton Pump Inhibitor Use and Complications [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2015; 2(1): 35-42

Long-Term Proton Pump Inhibitor Use and Complications

Ali Özdemir, Nalan Okuroğlu
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Proton pump inhibitors (PPIs) are now one of the most widely used classes of drugs. PPIs have an excellent safety profile and it is unusual for a patient to stop these drugs because of side effects. Long-term, sometimes lifetime use is becoming increasingly common, often without appropriate indications. Therefore the long-term potential adverse effects are receiving increasing attention. There is one area which attracts much attention and generally has been poorly studied, is that the long-term effects of chronic acid suppression on the absorption of vitamins and nutrients. In this article, the studies about the effects of chronic PPI usage, on vitamin B12, iron, calcium, and magnesium absorption,and the infectious consequences as well as the gastric effects due to chronic usage were examined systematicaly.

Keywords: Proton pump inhibitors, adverse effects, malabsorption, infections, cancer.

Uzun Süreli Proton Pompa İnhibitörü Kullanımı ve Komplikasyonları

Ali Özdemir, Nalan Okuroğlu
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Proton pompa inhibitörleri (PPİ) en yaygın olarak kullanılan ilaç sınıflarından birisidir. PPİ’leri mükemmel bir güvenlik profiline sahiptir ve bir hastanın yan etkileri sebebiyle bu ilaçları bırakması nadirdir. Sıklıkla uygun endikasyon olmadan, uzun süreli, bazen hayat boyu, kullanımı gittikçe artmaktadır. Bu nedenle uzun süreli potansiyel yan etkileri artan bir şekilde devam etmektedir. En çok dikkat çeken ve genellikle yetersiz çalışılmış alanlardan birisi kronik asit supresyonunun vitamin ve nutrientlerin emilimi üzerine uzun süreli etkisidir. Bu yazıda kronik PPİ kullanımının vitamin B12, demir, kalsiyum ve magnezyum absorbsiyonu üzerine etkileri, enfeksiyöz sonuçları ve gastrik etkileri üzerine çalışmalar sistematik olarak gözden geçirildi

Anahtar Kelimeler: Proton pompa inhibitörleri, yan etkileri, malabsorpsiyon, enfeksiyonlar, kanser.

Ali Özdemir, Nalan Okuroğlu. Long-Term Proton Pump Inhibitor Use and Complications. Bosphorus Med J. 2015; 2(1): 35-42

Corresponding Author: Ali Özdemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale