ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal The Amazing Journey of the Bullet: The Remarkable Location After A Gunshot Injury [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2016; 3(2): 67-70

The Amazing Journey of the Bullet: The Remarkable Location After A Gunshot Injury

Barış Yılmaz, Evrim Şirin, Mustafa Vezirhüyük
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Gunshot wounds are commonly seen as the types of injuries in emergency departments. In this type of injury, especially the type of firearm, shooting distance, destination entry - exit routes and the types of injuries are extremely important. In our case, in the head of the left femur of the bullet entering the body after a gunshot wound in attractive localisation and tracking are evaluated.

Keywords: open fractures, gunshot wounds; coxarthrosis

Kurşun Adres Sormaz: Bir Acil Ortopedi Deneyimi Ateşli Silah Yaralanması Olgusunda Mermi Çekirdeğinin İlgi Çekici Lokalizasyonu

Barış Yılmaz, Evrim Şirin, Mustafa Vezirhüyük
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Ateşli silah yaralanmaları acil servislerde sık görülen yaralanmalardır. Bu tip yaralanmalarda özellikle ateşli silahın tipi, atış mesafesi, hedefe giriş - çıkış yolları ve yaralanma şekilleri son derece önemlidir. Olgumuzda ateşli silah yaralanması sonrası vücuda giren mermi çekirdeğinin sol femur başı içerisindeki ilgi çekici lokalizasyonu ve takipleri değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: çık kırık, ateşli silah yaralanması; koksartroz

Barış Yılmaz, Evrim Şirin, Mustafa Vezirhüyük. The Amazing Journey of the Bullet: The Remarkable Location After A Gunshot Injury. Bosphorus Med J. 2016; 3(2): 67-70

Corresponding Author: Barış Yılmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale