ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal MERS CoV Infection [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2014; 1(1): 32-35

MERS CoV Infection

Servet Öztürk, Özlem Özsoy Alıcı, Canan Ağalar
Fatih Sultan Mehmet Eğt. ve Arş. Hast. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Keywords: Mers-cov, Middle East, Pneumonia.

MERS CoV Enfeksiyonu

Servet Öztürk, Özlem Özsoy Alıcı, Canan Ağalar
Fatih Sultan Mehmet Eğt. ve Arş. Hast. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Mers-Cov, Ortadoğu, Pnömoni

Servet Öztürk, Özlem Özsoy Alıcı, Canan Ağalar. MERS CoV Infection. Bosphorus Med J. 2014; 1(1): 32-35

Corresponding Author: Servet Öztürk, Türkiye
LookUs & Online Makale