ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal A case of Simultaneous Tuberculous Lymphadenitis and Pleurisy a Young Man from Indonesia [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(3): 199-203 | DOI: 10.14744/bmj.2022.96658

A case of Simultaneous Tuberculous Lymphadenitis and Pleurisy a Young Man from Indonesia

Nurjahan Musayeva1, Ayşenur Yalçıntaş Kanbur2
1Department of Internal Medicine, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
2Department of Rheumatology, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye

Tuberculous lymphadenitis is the most common form of extrapulmonary tuberculosis. It is frequently encountered in the cervical region lymph nodes. Excisional biopsy of the involved lymph node, staining of the biopsy material with stains used for the detection of acid-fast bacilli, and mycobacterial culture are used for the diagnosis. We report here on a 22-year-old male patient who was admitted to the internal medicine outpatient clinic with a 1 week history of swelling on the right side of his neck and accompanying chest pain with breathing. The patient’s physical examination documented a non-tender swelling of approximately 3 cm size on the right side of his neck. Fine-needle aspiration biopsy of the node evaluated for causes of necrotizing granulomatous infections with tuberculosis at the forefront. A right-sided pleural effusion (7 cm deep) was detected in the thorax computed tomography examination. The patient was started antituberculous treatment. Following 6 months, the patient’s complaints regressed, he was in good health.

Keywords: Cervical tuberculous lymphadenitis, fine-needle biopsy, necrotizing granulomatous infections.

Endonezyalı Genç Bir Erkekte Tüberküloz Lenfadenit

Nurjahan Musayeva1, Ayşenur Yalçıntaş Kanbur2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Tüberküloz lenfadenit, akciğer dışı tüberkülozun en yaygın şeklidir. Servikal bölge lenf düğümlerinde sıklıkla karşılaşılır. Tanıda, tutulan lenf nodundan eksizyonel biyopsi, biyopsi materyalinin aside dirençli basil tespitinde kullanılan boyalarla boyanması ve mikobakteriyel kültür kullanılır. Bu olgu sunumunda, bir haftadır boyun sağ tarafında şişlik ve solunumla birlikte olan göğüs ağrısı şikayetiyle dahiliye polikliniğine başvuran 22 yaşındaki erkek hasta sunuldu. Hastanın fizik muayenesinde boynun sağ tarafında yaklaşık 3 cm büyüklüğünde hassas olmayan bir şişlik saptandı. Yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisinde ön planda tüberküloz düşündüren nekrotizan granülomatöz enfeksiyon olarak değerlendirildi. Hastaya antitüberküloz tedavi başlandı. Altı ay sonra hastanın şikayetleri geriledi ve sağlığı yerindeydi.

Anahtar Kelimeler: İnce iğne aspirasyon biyopsisi, nekrotizan granülomatöz enfeksiyon, servikal tüberküloz lenfadenit.

Nurjahan Musayeva, Ayşenur Yalçıntaş Kanbur. A case of Simultaneous Tuberculous Lymphadenitis and Pleurisy a Young Man from Indonesia. Bosphorus Med J. 2022; 9(3): 199-203

Corresponding Author: Nurjahan Musayeva, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale