ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Evaluation of Anterior Chamber Parameters in Keratoconus Patients with Post-Deep Anterior Lamellar Keratoplasty Glaucoma [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2023; 10(2): 83-87 | DOI: 10.14744/bmj.2022.97659

Evaluation of Anterior Chamber Parameters in Keratoconus Patients with Post-Deep Anterior Lamellar Keratoplasty Glaucoma

Ümit Çallı1, Baran Kandemir2
1Department of Ophthalmology, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Ophtalmology, Kartal Dr. L. Kırdar Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The purpose of this study was to evaluate iridocorneal angle (ICA) and anterior chamber depth (ACD) that would be associated related to trabecular alteration as a cause of glaucoma following deep anterior lamellar keratoplasty (DALK).
METHODS: Ninety-eight eyes of 98 keratoconus (KC) patients were included in this study. We compared pre-operative and post-operative 1st-year values of the ACD and ICA of patients with and without glaucoma following DALK.
RESULTS: Four patients (4.1%) had glaucoma following DALK. Pre-operative ACD was 4.24±0.64 mm and it reduced to 3.41±0.44 mm post-operatively in glaucoma patients following DALK and; 4.12±0.56 mm and it reduced to 3.35±0.53 mm postoperatively in patients without glaucoma following DALK. Pre-operative ICA was 48.65±7.08 and it reduced to 48.05±13.14 post-operatively in glaucoma patients following DALK and; 49.48±7.62 and it reduced to 47.96±10.32 post-operatively in patients without glaucoma following DALK.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results demonstrate that ACD and ICA values are not significantly different between both groups with or without post-DALK glaucoma in KC patients.

Keywords: Anterior chamber depth, deep anterior lamellar keratoplasty, glaucoma, iridocorneal angle.

Derin Ön Lameller Keratoplasti Sonrası Glokom Gelişen Keratokonus Hastalarında Ön Kamara Parametrelerinin İncelenmesi

Ümit Çallı1, Baran Kandemir2
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Kartal Dr. L. Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, derin anterior lameller keratoplasti (DALK) sonrası glokom gelişen keratokonus hastalarında ön kamara derinliği ve iridokorneal açının değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 98 keratokonus hastasının 98 gözü dahil edildi. DALK sonrası glokom gelişen ve gelişmeyen olguların, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası birinci yıl ön kamara derinliği ve iridokorneal açı değerleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmada, 4 (%4,1) hastada DALK sonrası glokom tespit edildi. DALK sonrası glokom gelişen hastalarda operasyon öncesi ve sonrası ön kamara derinliği sırasıyla 4,24±0,64 ve 3,41±0,44 mm idi. DALK sonrası glokom gelişmeyen hastalarda ise operasyon öncesi ve sonrası ön kamara derinliği sırasıyla 4,12±0,56 ve 3,35±0,53 mm idi. DALK sonrası glokom gelişen hastalarda operasyon öncesi ve sonrası iridokorneal açı sırasıyla 48,65±7,08 ve 48,05±13,14 idi. DALK sonrası glokom gelişmeyen hastalarda ise operasyon öncesi ve sonrası iridokorneal açı sırasıyla 49,48±7,62 ve 47,96±10,32 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda DALK sonrası glokom gelişen ve gelişmeyen keratokonus hastalarında operasyon öncesi ve sonrası ön kamara derinliği ve iridokorneal açı değerlerinde anlamlı bir fark tespit edilmedi.

Anahtar Kelimeler: Derin anterior lameller keratoplasti, glokom, iridokorneal açı, ön kamara derinliği.

Ümit Çallı, Baran Kandemir. Evaluation of Anterior Chamber Parameters in Keratoconus Patients with Post-Deep Anterior Lamellar Keratoplasty Glaucoma. Bosphorus Med J. 2023; 10(2): 83-87

Corresponding Author: Ümit Çallı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale