ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi BOS Diversiyonu ile Tedavi Edilen İntrakraniyal Hipertansiyona Bağlı Sensörimotor Radikülopati: Olgu Sunumu [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2024; 11(1): 27-30 | DOI: 10.14744/bmj.2024.20438

BOS Diversiyonu ile Tedavi Edilen İntrakraniyal Hipertansiyona Bağlı Sensörimotor Radikülopati: Olgu Sunumu

Deniz Şirinoğlu1, Ozan Başkurt2, Idris Avcı3, Mehmet Volkan Aydın1
1Dr. Cemil Taşçıoğlu Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Memorial Omurga Merkezi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye

İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon veya psödotümör serebri, radyolojik intrakraniyal kitle veya obstrüktif hidrosefali bulguları olmadan kafa içi basıncın artması olarak tanımlanır. Tipik semptomlar baş ağrısı, mide bulantısı, görme bozuklukları ve papilödemdir. Bazı durumlarda, radikülopati akral paresteziler, sırt ağrısı ve radiküler ağrı olarak ortaya çıkabilir. İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyonun neden olduğu, düşük ayak ile prezente ender bir sensöri-motor radikülopati vakasını ve beyin omurilik sıvısı diversiyonu ile tedavisini sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Beyin omurilik sıvısı diversiyonu, İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon, Psödotümör serebri, Radikülopati.

Sensorimotor Radiculopathy Caused by Intracranial Hypertension Treated with CSF Diversion: Case Report

Deniz Şirinoğlu1, Ozan Başkurt2, Idris Avcı3, Mehmet Volkan Aydın1
1Department of Neurosurgery, Prof. Dr. Cemil Tascioglu State Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Neurosurgery, Istinye University Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
3Department of Neurosurgery, Memorial Spine Center, Istanbul, Türkiye

Idiopathic intracranial hypertension or pseudotumor cerebri is defined as increased intracranial pressure without radiologic findings of intracranial masses or obstructive hydrocephalus. Typical symptoms include headache, nausea, visual disturbances, and papilledema. In some cases, radiculopathy may present as acral paresthesias, back pain, and radicular pain. We present here an extremely rare case of sensorimotor radiculopathy caused by idiopathic intracranial hypertension; manifested by drop foot and treated with cerebrospinal fluid diversion.

Keywords: Cerebrospinal fluid diversion, Idiopathic intracranial hypertension, Pseudotumor cerebri, Radiculopathy.

Deniz Şirinoğlu, Ozan Başkurt, Idris Avcı, Mehmet Volkan Aydın. Sensorimotor Radiculopathy Caused by Intracranial Hypertension Treated with CSF Diversion: Case Report. Bosphorus Med J. 2024; 11(1): 27-30

Sorumlu Yazar: Ozan Başkurt, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale