ISSN 2149-0287
Akut İskemik İnme Hastalarında Doku Plazminojen Aktivatörü ile Tekrarlayan İntravenöz Trombolitik Tedavi Deneyimleri: Olgu Serisi [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2023; 10(1): 45-50 | DOI: 10.14744/bmj.2022.58070

Akut İskemik İnme Hastalarında Doku Plazminojen Aktivatörü ile Tekrarlayan İntravenöz Trombolitik Tedavi Deneyimleri: Olgu Serisi

Kadriye Güleda Keskin, Çisil İrem Özgenç Biçer, Işıl Kalyoncu Aslan, Pelin Doğan, Irmak Salt, Eren Gozke
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

İskemik inme konusunda tedavi yöntemleri son yıllarda değişime uğramakta ve bu yöntemler hastaların prognoz ve sağkalımı üzerinde olumlu etki göstermektedir. Rekombinant doku plazminojen aktivatörü alteplazın (r-tPA) kullanıldığı intravenöz trombolitik tedavi bu yaklaşımlardan biridir. Semptom başlangıcından itibaren ilk 4,5 saatte uygulandığında hastaların fonksiyonel sonuçlarının iyileşmesinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Fakat hekimler bazı durumlarda gelişebilecek komplikasyonlar nedeniyle tereddütte kalabilmektedir. Tekrarlayan inme hastalarında bu komplikasyonların gelişme olasılığının yüksek olma düşüncesi, intravenöz r-tPA uygulaması konusunda şüphede bırakmaktadır. Bu yazının amacı, tekrarlayan iskemik inmelerde uygulanan intravenöz trombolitik tedavinin etkinliği ve güvenirliliğine dair literatüre katkı sağlamaktır. Çalışmada, Eylül 2017-Eylül 2020 tarihleri arasında yedi tane birden fazla r-tPA tedavisi uygulanan hasta sunuldu. Hastaların yaş, cinsiyet, inme risk faktörleri, başvuru/final “National Institutes of Health (NIH)” inme skorları ve hemorajik transformasyon oranları değerlendirildi. Trombolitik tedaviler arasında ortalama süre 244,7 gün (en az 58 gün, en fazla 1 yıl 9 ay 10 gün); başvurudaki ortalama NIH inme skoru ilk r-tPA öncesi 7,57, ikincisi öncesi 8,26 idi. Taburculuktaki ortalama NIH inme skoru ilk tPA sonrası 1,57, ikincisi sonrası 2,8 idi. Beş hastada inme etiyolojisinde kardiyoembolik olay saptandı. İki hastamızda klinik kötüleşme izlendi. Semptomatik hemorajik transformasyon oranımız literatüre benzerdi, bir hastada görüldü. Kanama oranları, antikoagülan başlanan hastalarda hesaplanan HAS-BLED ile doğru orantılıydı. Hastalarımızda komplikasyon oranları literatüre benzer görüldü ve ilk üç ayda tekrarlayan trombolitik tedavilerin prognozları iyiydi.

Anahtar Kelimeler: İskemik inme, intravenöz tPA, HAS-BLED, hemorajik transformasyon.

Repeated Intravenous Thrombolytic Treatment Experience with Tissue Plasminogen Activator in Patients with Acute Ischemic Stroke: Case series

Kadriye Güleda Keskin, Çisil İrem Özgenç Biçer, Işıl Kalyoncu Aslan, Pelin Doğan, Irmak Salt, Eren Gozke
Department of Neurology, University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Ischemic stroke treatment has been changing in recent years and these procedures have positive effects on patients’ prognosis, morbidity, and mortality. Intravenous Treatment with Recombinant Tissue-Type Plasminogen Activator (iv r-tPA) is one of the most efficient approaches in ischemic stroke patients. When administered in the first 4.5 h from symptom onset, it has been proven to be effective in functional improvement. However, physicians may feel hesitant about administering these treatments regarding the possible complications,especially the patients with recurrent stroke. The aim of this article is to contribute to the literature on the efficacy and safety of recur-rent iv r-tPA therapy in patients with recurrent stroke. We present seven patients who underwent thrombolytic treatment more than one time between September 2017 and September 2020 and recorded the patients’ gender, risk factors, age, initial/final National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), and hemorrhagic transformation rates. Mean interval of iv r-TPA treatment was 244.7 days (minimum 58 days, maximum 1 year 9 months 10 days). Average of NIHSS calculated as 7.57 before the first and 8.26 before the second iv r-tPA treatment; at the time of discharge mean of NIHSS was 1.57 and 2.8 respectively for five patients. Five of the patients have been identified as cardioembolic in aetiology. In two of our cases, clinical worsening was observed in the follow-ups after iv r-tPA. Our symptomatic intracranial hemorrhage rates were similar to the literature seen in one patient. Rates of bleeding were directly proportional with calculated HAS-BLED scores in patients who were started anticoagulation. Our complication rates were similar with literature and the prognosis of recurrent r-tPA was discovered to have a good prognosis in the first 3 months.

Keywords: HAS-BLED, Hemorrhagic transformation, Ischemic stroke, iv tpa.

Kadriye Güleda Keskin, Çisil İrem Özgenç Biçer, Işıl Kalyoncu Aslan, Pelin Doğan, Irmak Salt, Eren Gozke. Repeated Intravenous Thrombolytic Treatment Experience with Tissue Plasminogen Activator in Patients with Acute Ischemic Stroke: Case series. Bosphorus Med J. 2023; 10(1): 45-50

Sorumlu Yazar: Kadriye Güleda Keskin, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale