ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 10 (1)
Cilt: 10  Sayı: 1 - 2023
ÖN SAYFALAR
1.
Frontmatters

Sayfalar I - VIII

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Serebrovasküler Olaylarda Klinik İzlem Ölçütlerinin Mortaliteyi Belirlemedeki Rolü
The role of Clinical Observation Scales in Determining Mortality for Cerebrovascular Diseases
Işıl Kalyoncu Aslan
doi: 10.14744/bmj.2022.24855  Sayfalar 1 - 5

3.
Proksimal Femoral Kilitli Plak ve Uzun Proksimal Femoral Çivi: Ters Oblik İntertrokanterik Kırıkların Fiksasyonu İçin Karşılaştırma Çalışması
Is Long Proximal Femoral Nail Antirotation Superior to Proximal Femoral Locking Compression Plate in Reverse Oblique Intertrochanteric Fractures?
Mehmet Ali Talmaç, Ali Şeker, Ahmet Onur Akpolat, Bekir Eray Kılınç
doi: 10.14744/bmj.2022.38358  Sayfalar 6 - 12

4.
Premenopozal Dönemdeki Astımlı Hastalarda İnhale Kortikosteroidlerin Kemik Mineral Yoğunluğu, Kemik Yapım ve Yıkım Belirteçleri ile Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
The Effects of Inhaled Corticosteroids on Bone Mineral Density, Bone Formation/Resorption Markers, and Quality of Life in Premenopausal Asthmatic Women
Arzu Atıcı, Lale Cerrahoğlu, Pınar Çelik, Bekir Sami Uyanık
doi: 10.14744/bmj.2022.33254  Sayfalar 13 - 18

5.
Subaraknoid Kanama Modellerinde miR-30a ve miR-143'ün Düzenlenmesinde Progesteronun Rolü: Doza Bağlı Etki Üzerine Bir Çalışma
The Role of Progesterone in the Regulation of miR-30a and miR-143 in Rat Models of Subarachnoid Hemorrhage: A Study of Dose-Related Effects
Ahmed Yasin Yavuz, Buse Çağla Ari, Suat Erol Çelik
doi: 10.14744/bmj.2022.87049  Sayfalar 19 - 25

6.
COVID-19 Pandemisi ve Ulusal Karantina Döneminde Üçüncü Basamak Bir Göz Hastanesinde Yapılan Vitreoretinal Cerrahi Uygulamalar ve Sonuçları
Vitreoretinal Surgery Procedures and Results in a Tertiary Eye Hospital During the COVID-19 Pandemic and National Quarantine Period
Şehnaz Özçalışkan, Seren Pehlivanoğlu, Merve Özbek, Cengiz Alagöz, Gürkan Erdoğan, Özgür Artunay
doi: 10.14744/bmj.2022.00821  Sayfalar 26 - 31

7.
Klozapin Tedavisi Alan Şizofreni ve Şizoafektif Bozukluğu Olan Hastaların Bildirdiği Yan Etkiler ve Yan Etkilerin Tedavi Sonlandırılmasına Etkisi
Side Effects of Clozapine Treatment in Patients with Schizophrenia and Schizoaffective Disorder and Their Role in the Discontinuation of Treatment
Rümeysa Taşdelen, Hatice Kaya, Alp Üçok
doi: 10.14744/bmj.2022.59254  Sayfalar 32 - 39

8.
Adolesan kızlarda Homeostatic Model Assessment Insulin Resistance (HOMA-IR) Değerleri ile Pilonidal Sinüs Hastalığı Arasındaki İlişki: Retrospektif Bir Çalışma
The Relationship Between Homeostatic Model Assessment Insulin Resistance (HOMA-IR) Values and Pilonidal Sinus Disease in Female Adolescents: A Retrospective Study
Birsen Harma
doi: 10.14744/bmj.2023.28247  Sayfalar 40 - 44

OLGU SUNUMU
9.
Akut İskemik İnme Hastalarında Doku Plazminojen Aktivatörü ile Tekrarlayan İntravenöz Trombolitik Tedavi Deneyimleri: Olgu Serisi
Repeated Intravenous Thrombolytic Treatment Experience with Tissue Plasminogen Activator in Patients with Acute Ischemic Stroke: Case series
Kadriye Güleda Keskin, Çisil İrem Özgenç Biçer, Işıl Kalyoncu Aslan, Pelin Doğan, Irmak Salt, Eren Gozke
doi: 10.14744/bmj.2022.58070  Sayfalar 45 - 50

10.
Endoskopik Ultrason İnce İğne Aspirasyonu ile Gastrik Bronkojenik Kist Tanısı
The Diagnosis of Gastric Bronchogenic Cyst with Endoscopic Ultrasound Fine-Needle Aspiration
Atilla Bektaş, Mehmet Bektaş
doi: 10.14744/bmj.2022.09326  Sayfalar 51 - 53

11.
Total Paratiroidektomi ve Önkol Ototransplantasyonu Yapılan Bir Hastada Sahte Yüksek Düzeyler
Spuriously High Levels in a Patient After Total Parathyroidectomy with Forearm Auto-Transplantation
Özge Kama Başcı, Nilüfer Özdemir, Zeliha Hekimsoy
doi: 10.14744/bmj.2022.72602  Sayfalar 54 - 58

DERLEME
12.
Meme Hastalıklarında Mamografi Eşliğinde Uygulanan Girişimsel İşlemler
Interventional Procedures Under the Guidance of Mammography in Breast Diseases
Fatma Nur Soylu Boy
doi: 10.14744/bmj.2022.50570  Sayfalar 59 - 64

LookUs & Online Makale