ISSN 2149-0287
Tekrarlayan Polikondrit: Bir Olgu Sunumu [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(2): 142-144 | DOI: 10.14744/bmj.2021.83584

Tekrarlayan Polikondrit: Bir Olgu Sunumu

Ayşe Ünal Enginar1, Cahit Kaçar2
1Ordu Devlet Hastanesi, Romatoloji, Ordu, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve Romatoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Tekrarlayan polikondrit kıkırdak dokularda tekrarlayan ve progresif inflamasyonla karakterize nadir otoimmün bir hastalıktır. Auriküler kıkırdak, en yaygın klinik bulgusu ve en sık başlangıç tutulum yeridir. Nazal kondrit hastaların %15’inde vardır. Nazal kartilajın yıkılması ile semer burun deformitesi gelişebilir. Burada, 38 yaşında nazal kondrit ile başlayan semer burun deformitesi gelişen ve rinoplasti sonrasında tekrarlayan polikondrit tanısı alan bir hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Nazal kondrit, rinoplasti, semer burun deformitesi, tekrarlayan polikondrit.

Relapsing Polychondritis: A Case Report

Ayşe Ünal Enginar1, Cahit Kaçar2
1Department of Rheumatology, Ordu State Hospital, Ordu, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation & Rheumatology, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey

Relapsing polychondritis (RP) is an uncommon autoimmune disease characterized by repeated and progressive inflammation in cartilage tissue. The auricular cartilage is the location of the most common clinical findings and the most common site of initial involvement. Nasal chondritis is a manifestation present in 15% of patients. Progressive destruction of nasal cartilage leads to the characteristic flattening of the nasal bridge, resulting in saddle nose deformity. The case is, here, presented of a 38-year-old patient who developed nasal chondritis which resulted in saddle nose deformity, and was diagnosed with RP following rhinoplasty.

Keywords: Nasal chondritis, relapsing polychondritis, rhinoplasty, saddle nose deformity.

Ayşe Ünal Enginar, Cahit Kaçar. Relapsing Polychondritis: A Case Report. Bosphorus Med J. 2022; 9(2): 142-144

Sorumlu Yazar: Ayşe Ünal Enginar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale