ISSN 2149-0287
Kronik İnflamatuar Artritli Hastalarda Latent Tüberkülozun Belirlenmesinde Tüberkülin Deri Testi ve İnterferon Gama Salınım Testleri Arasındaki Uyum [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2021; 8(2): 69-73 | DOI: 10.14744/bmj.2021.93823

Kronik İnflamatuar Artritli Hastalarda Latent Tüberkülozun Belirlenmesinde Tüberkülin Deri Testi ve İnterferon Gama Salınım Testleri Arasındaki Uyum

Tuba Nazlıgül1, Ilknur Aktaş2, Feyza Ünlü Özkan2, Hacer Kuzu Okur3, Dilşat Bayrak4
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Van
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
3Acıbadem Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
4İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Romatoloji Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Romatolojik hastalıkların tedavisinde biyolojik ajanların faydalarının keşfedilmesinden sonra, kullanımlarının artmasıyla yan etkilerde de artış ortaya çıkmıştır. Latent tüberküloz enfeksiyonunun (LTBE) reaktivasyonu ana sorunlardan biri olduğundan, enfeksiyon taraması biyolojik ajan tedavisinden önce önemli bir adımdır. Bu çalışmanın temel amacı, kronik inflamatuar artrit tanısı alan ve biyolojik ajan tedavisinden önce LTBE için tarama yapılan kişilerde tüberkülin deri testi (TDT) ve interferon gamma salınım testleri (IGST) arasındaki uyumun araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Biyolojik tedavi adayı olan kronik inflamatuar artrit tanılı hastaların demografik ve klinik bilgileri, TDT ve IGST sonuçları kaydedildi. TDT ve IGST yöntemleri arasındaki uyumluluk kappa katsayısı kullanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen toplam 47 hastadan 32’si (%68,1) TDT pozitif, 12’si (%25,5) IGST pozitifti. TDT pozitif olan 32 hastanın 23’ünde (%48,9) IGST negatif saptanırken, TDT negatif olan 15 hastanın 3’ünde (%6,4) IGST pozitif bulundu. Her iki testin sonucu 9 (%19,1) hastada pozitifken, 12 (%25,5) hastada negatif bulundu. IGST ve TDT yöntemlerinin istatistiksel olarak uyumsuz olduğu görüldü (McNemar test: p<0.001), (kappa: 0,060).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları, IGST’nin kronik inflamatuar artritli hastalarda, özellikle de endemik popülasyonlardaki Bacillus Calmette-Guerin aşılı bireylerde, biyolojik ajan tedavisine başlamadan önce LTBE taraması için TDT’ne göre daha iyi bir seçim olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: biyolojik ajanlar, latent tüberküloz, romatolojik hastalıklar, tüberkülin testi

Concordance Between the Tuberculin Skin Test and Interferon Gamma Release Assays for Diagnosing Latent Tuberculosis Infection in Patients with Chronic Inflammatory Arthritis

Tuba Nazlıgül1, Ilknur Aktaş2, Feyza Ünlü Özkan2, Hacer Kuzu Okur3, Dilşat Bayrak4
1Van Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Van
2Fatih Sultan Mehmet Training And Research Hospital, University Of Health Sciences, Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Istanbul
3Acibadem Hospital, Department of Chest Diseases, Istanbul
4Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Department of Rheumatology, Izmir

INTRODUCTION: After the discovery of benefits of biologic agents in the management of rheumatologic diseases, with increased use, we are witnessing an increase in side effects also. As the reactivation of latent tuberculosis infection (LTBI) is one of the main concerns, screening for infection is an essential step before treatment with biologic agents. Investigation of the diagnostic agreement between tuberculin skin test (TST) and interferon gamma release assay (IGRA) in chronic inflammatory arthritis diagnosed persons who were screened for LTBI before treatment with biologic agents is the main objective of this study.
METHODS: Clinical and demographic information, TST and IGRA results of patients with chronic inflammatory arthritis who are candidates for biologic therapy were collected for evaluation. The TST and IGRA methods were compared via Kappa coefficient.
RESULTS: A total of 47 included patients, 32 (68.1%) had a positive TST, and 12 (25.5%) had a positive IGRA. Of the 32 TST positive patients, 23 (48.9%) were IGRA negative. Of the 15 TST negative patients, 3 (6.4%) were IGRA positive. For both tests 9 (19.1%) patients were positive and 12 (25.5%) were negative. The McNemar test between the two methods was significant (p<0.001), and concordance between two tests with kappa was 0.060 (standard error = 0.097), both indicating discordance between the two methods.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of our study suggest that IGRA is a better choice over TST for the screening of LTBI in chronic inflammatory arthritis diagnosed patients before starting the biologic agent treatment, especially in Bacillus Calmette-Guerin vaccination recipients in endemic populations.

Keywords: biologic agents, latent tuberculosis, rheumatic diseases, tuberculin test

Tuba Nazlıgül, Ilknur Aktaş, Feyza Ünlü Özkan, Hacer Kuzu Okur, Dilşat Bayrak. Concordance Between the Tuberculin Skin Test and Interferon Gamma Release Assays for Diagnosing Latent Tuberculosis Infection in Patients with Chronic Inflammatory Arthritis. Bosphorus Med J. 2021; 8(2): 69-73

Sorumlu Yazar: Tuba Nazlıgül, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale