ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 8 (2)
Cilt: 8  Sayı: 2 - 2021
1.
Cover

Sayfalar I - II

2.
Editorial Board

Sayfalar III - VII

3.
Contents

Sayfalar VIII - 0

ORIJINAL ARAŞTIRMA
4.
Göz İçi Yabancı Cisim ile Birlikte Olan Glob Yaralanmalarında 23-Gauge Pars Plana Vitrektomi Sonuçları ve Prognostik Faktörler
23-Gauge Pars Plana Vitrectomy Results and Prognostic Factors in Globe Injuries Combined with Intraocular Foreign Body
Ihsan Çakır, Gökhan Demir, Mehmet Özveren, Mevlüt Celal Öcal, Gülay Yalçınkaya, Ali Demircan, Zeynep Alkin
doi: 10.14744/bmj.2020.24119  Sayfalar 63 - 68

5.
Kronik İnflamatuar Artritli Hastalarda Latent Tüberkülozun Belirlenmesinde Tüberkülin Deri Testi ve İnterferon Gama Salınım Testleri Arasındaki Uyum
Concordance Between the Tuberculin Skin Test and Interferon Gamma Release Assays for Diagnosing Latent Tuberculosis Infection in Patients with Chronic Inflammatory Arthritis
Tuba Nazlıgül, Ilknur Aktaş, Feyza Ünlü Özkan, Hacer Kuzu Okur, Dilşat Bayrak
doi: 10.14744/bmj.2021.93823  Sayfalar 69 - 73

6.
Ratlarda Buhar Ablasyon Yöntemi İle Fistül Tedavisi
Fistula Treatment By Steam Ablation Method In Rats
Mehmet Mahir Fersahoğlu, Anıl Ergin, Nuriye Esen Bulur, Ayşe Tuba Fersahoğlu, Hüseyin Çiyiltepe, Birol Ağca, Hasan Murat Arslan, Adnan Somay, Engin Sümer
doi: 10.14744/bmj.2021.29491  Sayfalar 74 - 80

7.
Bipolar Bozukluk’ta İntihar Girişimi ile Erişkin Dikkat-Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Suicide Attempt and Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in Bipolar Disorder
Mehmet Hamdi Örüm, Gökçe Mart, Mehmet Mart
doi: 10.14744/bmj.2021.19870  Sayfalar 81 - 87

8.
Radikal Prostatektomi Sonrası Biyokimyasal Rekürrensi Öngörmede Gleason Skoru Yükselmesinin Değeri
The Value of Gleason Score Upgrade in Predicting Biochemical Recurrence After Radical Prostatectomy
Serkan Doğan, Kenan Yiğit Yıldız, Ziyşan Şükran Sakaoğulları
doi: 10.14744/bmj.2021.00922  Sayfalar 88 - 92

9.
Seksen Yaş Üstü Hastalarda Kardiyak Cerrahi Sonrası Uzamış Yoğun Bakım İle İlişkili Risk Faktörleri
Risk Factors For Prolonged Intensive Care Unit Stay After Cardiac Surgery In Octogenarian People
Hüseyin Kuplay, Safa Özçelik, Emine Dudu Can, Halit Er, Murat Baştopçu
doi: 10.14744/bmj.2021.36035  Sayfalar 93 - 100

10.
Anevrizmal Subaraknoid Kanama Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastaların Takip Sonuçları
Follow-up Results of Patients Teated with Surgical Clipping Following Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage
Leyla Ramazanoğlu, Ali Fatih Ramazanoğlu, Mehmet Önen
doi: 10.14744/bmj.2021.30974  Sayfalar 101 - 106

OLGU SUNUMU
11.
Bel Kalça ve Ağrısının Ayırıcı Tanısında Ultrason Eşliğinde Yapılan Enjeksiyonların Önemi
The Importance of Ultrasound-Guided Injections In The Differential Diagnosis of Low Back and Hip Pain
Esra Dilşat Bayrak, Ilknur Aktaş, Feyza Ünlü Özkan, Gamze Gül Güleç
doi: 10.14744/bmj.2021.98700  Sayfalar 107 - 110

12.
Ailevi Akdeniz Ateş’nin Alışılmadık Bir Belirtisi olan Erizipel Benzeri Eritemin Kolşisin ile Tedavisi: Olgu Sunumu
The Treatment of An Unusual Manifestation of Familial Mediterranean Fever, Erysipelas-like Erythema, with Colchicium: A Case Report
Mehmet Nayimoğlu, Banu Sarıkafalıoğlu, Kübra Ustaömer
doi: 10.14744/bmj.2020.65265  Sayfalar 111 - 114

13.
Klivusun Fibröz Displazisinde Görüntüleme Bulguları: Olgu sunumu
Imaging Findings in Fibrous Dysplasia of the Clivus: Case Report
Sabri Alp Ömeroğlu, Esin Derin Çiçek, Çilem Kolca, Müjdat Bankaoğlu
doi: 10.14744/bmj.2021.86548  Sayfalar 115 - 118

DERLEME
14.
İhmal Edilen Bir Konu ‘Onikofaji’: Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
A Neglected Issue 'Onicophagia': Diagnosis and Treatment Approaches
Şule Gül, Çiçek Hocaoğlu
doi: 10.14744/bmj.2021.75437  Sayfalar 119 - 121

LookUs & Online Makale