ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi Ailevi Akdeniz Ateş’nin Alışılmadık Bir Belirtisi olan Erizipel Benzeri Eritemin Kolşisin ile Tedavisi: Olgu Sunumu [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2021; 8(2): 111-114 | DOI: 10.14744/bmj.2020.65265

Ailevi Akdeniz Ateş’nin Alışılmadık Bir Belirtisi olan Erizipel Benzeri Eritemin Kolşisin ile Tedavisi: Olgu Sunumu

Mehmet Nayimoğlu, Banu Sarıkafalıoğlu, Kübra Ustaömer
Namık Kemal Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Tekirdağ

Ailevi Akdeniz Ateşi, ateş ile beraber, peritonit, plevrit ve artrit gibi serözal yapıların inflamasyonu ile karakterize, ataklar ile seyreden, otozomal resesif geçişli kalıtsal bir hastalıktır. Ataklar sırasında farklı cilt lezyonları görülebilmekte ancak en karakteristik olan ve nadir görüleni erizipel benzeri eritemlerdir. Plak şeklindeki bu lezyonlar, çoğunlukla alt ekstremitelerde, ayak bilek dorsal yüzde görülür. Artrit ve hassasiyet eşlik eder. AAA’nin ilk bulgusu olarak ortaya çıktığı durumlarda, erizipel ya da selilüt şeklinde hatalı tanılara neden olabilmektedir. Bu yazıda, ön planda yaygın erizipel benzeri eritemler ile başvuran 34 yaşında erkek hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz Ateşi, Erizipel-benzeri eritem, Kolşisin

The Treatment of An Unusual Manifestation of Familial Mediterranean Fever, Erysipelas-like Erythema, with Colchicium: A Case Report

Mehmet Nayimoğlu, Banu Sarıkafalıoğlu, Kübra Ustaömer
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Namik Kemal University, Tekirdağ,Turkey

Familial Mediterranean Fever is a autosomal recessive hereditary disorder characterized by fever, inflammation of serous structures such as peritonitis, pleuritis and arthritis. Different skin lesions may be seen throughout exacerbations, but the most characteristic is erysipelas-like erythema. These rare plaque-shaped lesions are mostly seen in the lower extremities, dorsal ankle. Arthritis and increased tenderness accompany it. If the lesion is the first sign of FMF, it may be misdiagnosed as erysipelas or cellulite. In this article, we present a 34-year-old male patient with primary erysipelas like erythema.

Keywords: Familial Mediterranean Fever, Erysipelas-like Erythema, Colchicinum

Mehmet Nayimoğlu, Banu Sarıkafalıoğlu, Kübra Ustaömer. The Treatment of An Unusual Manifestation of Familial Mediterranean Fever, Erysipelas-like Erythema, with Colchicium: A Case Report. Bosphorus Med J. 2021; 8(2): 111-114

Sorumlu Yazar: Mehmet Nayimoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale