ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi Klivusun Fibröz Displazisinde Görüntüleme Bulguları: Olgu sunumu [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2021; 8(2): 115-118 | DOI: 10.14744/bmj.2021.86548

Klivusun Fibröz Displazisinde Görüntüleme Bulguları: Olgu sunumu

Sabri Alp Ömeroğlu1, Esin Derin Çiçek2, Çilem Kolca3, Müjdat Bankaoğlu4
1Gelişim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Sağlık Uygulamaları ve Araştırma Merkezi (SUAM), Radyoloji Kliniği, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Fibröz displazi (FD), etiyolojisi bilinmeyen nadir görülen benign bir hastalıktır. Normal medüller kemiğin yapısal olarak zayıf fibröz kemik dokuyla yer değiştirmesi sonucu ortaya çıkan, mezenşimin lokalize benign bir hastalığıdır. Hastalık vücuttaki herhangi bir kemiği tutabilir. Orbital, sfenoid, frontal, etmoid, temporal ve maksiller kemikler kraniyofasiyal bölgenin en sık tutulan bölgeleridir. FD'de klivus tutulumu son derece sıra dışı olup daha önce nadiren bildirilmiştir. Klivus tutulumu baş ağrısı, boyun ağrısı, kraniyoservikal instabilite veya hipoglossal sinir felci ile kendini gösterebilir. FD teşhisi radyolojik görüntüleme bulgularına dayanır ve esas olarak yüksek çözünürlüklü Bilgisayarlı tomografi (BT) tercih edilen araçtır. Bu makalede kontralateral hafif işitme kaybı ve tinnitus şikayeti ile başvuran insidental olarak saptanan nadir bir klival FD olgusunun görüntüleme bulguları sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Fibröz displazi, Klivus, Manyetik rezonans görüntüleme, Bilgisayarlı tomografi

Imaging Findings in Fibrous Dysplasia of the Clivus: Case Report

Sabri Alp Ömeroğlu1, Esin Derin Çiçek2, Çilem Kolca3, Müjdat Bankaoğlu4
1Gelisim University Health Services Vocational School, Medical Imaging Tecniques Program, İ̇stanbul
2University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Radiology, İstanbul
3University of Health Sciences, Bağcılar Health Practices and Research Hospital, Department of Radiology, İstanbul
4University of Health Sciences, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital,Department of Radiology, İstanbul

Fibrous dysplasia (FD) is an uncommon benign disorder of unknown etiology. It is a localized benign disease of the mesenchyme, which occurs due to the replacement of normal medullary bone by structurally weak fibrous osseous tissue. The disease can involve any bone in the body. Orbital, sphenoid, frontal, ethmoid, temporal and maxillary bones are the most commonly involved structures of the craniofacial region. Involvement of the clivus in FD is extremely unusual, and has rarely been reported previously. Clivus involvement may present headache, neck pain, craniocervical instability or hypoglossal nerve palsy. Diagnosis of FD is based in the radiological imaging findings and mainly the high-resolution Computed Tomography (CT) is the tool of choice. In this article, imaging findings of an incidentally determined rare clival FD case with contralateral mild hearing loss and tinnitus symptoms are presented.

Keywords: Fibrous dysplasia, Clivus, Magnetic resonance imaging, Computed tomography

Sabri Alp Ömeroğlu, Esin Derin Çiçek, Çilem Kolca, Müjdat Bankaoğlu. Imaging Findings in Fibrous Dysplasia of the Clivus: Case Report. Bosphorus Med J. 2021; 8(2): 115-118

Sorumlu Yazar: Sabri Alp Ömeroğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale