ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 1 (1)
Cilt: 1  Sayı: 1 - 2014
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Hipoalbuminemi Akut Varis Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamasının Şiddetini Gösteren Bir Belirteçtir
Hypoalbuminemia is A Predictor for Severity of Acute Non-Variceal Upper Gastrointestinal Bleeding
Can Sevinç, Emine Burcu Uprak, Ali Özdemir, Serdar Demiral, Funda Türkmen, Elvan Isık, Hacı Mehmet Sökmen
Sayfalar 1 - 4

2.
Pirimer ve Sekonder İnfertil Hastaların Klinik Özellikleri
Clinical Features of Patients with Primary and Secondary Infertility
Servet Gencdal, Deniz Satar, Emre Destegul, Orcun Ozdemir, Adem Altunkol, Nevzat Can Sener
Sayfalar 5 - 9

3.
Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması
The Effects of Different Anesthesiological Methods Used at Elective Caeserian Sections on New Borns
Firdevs Karadoğan, Arzu Yıldırım Ar, F. Nur Akgün, Necla Yüce, Emel Şenay
Sayfalar 10 - 18

4.
Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Saptanan Staphylococcus Aureus Suşlarının Metisilin Direnci ve Slime Oluşumu
Methicillin Resistance and Slime Production of Staphylococcus Aureus Strains Isolated From Nurse’s Nasal Swabs
Ayşe Ece Şener, Eren Çamur, Güngör Çakmakçı, Güzide Ece Akıncı, Irmak Şimşek, İstem Şanal, Ebru Evren
Sayfalar 19 - 22

5.
Laparoskopik Ürolojide Öncü Serimize Ait Sonuçların Literatür Eşliğinde Gözden Geçirilmesi
Our Series of Laparoscopic Urology and Review of The Literature
Özgür Haki Yüksel, Fatih Uruç, Mithat Kıvrak, Aytaç Şahin, Ayhan Verit
Sayfalar 23 - 27

DERLEME
6.
Torakolomber Geçiş Sendromu
Thoracolumbar Junction Syndrome
İlknur Aktaş, Kenan Akgün
Sayfalar 28 - 31

EDITÖRDEN
7.
MERS CoV Enfeksiyonu
MERS CoV Infection
Servet Öztürk, Özlem Özsoy Alıcı, Canan Ağalar
Sayfalar 32 - 35
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
8.
Bir Objektif Tinnitus Sebebi: Yüksek ve Dehissan Juguler Bulb
A Cause for Objective Tinnitus: High And Dehissent Juguler Bulb
Mustafa Emrah Kınal, Arzu Tatlıpınar, Selami Uzun, Hande Senem Deveci
Sayfalar 36 - 37

9.
Kafatasında Hepatoselüler Karsinom Metastazı
Skull Metastasis of Hepatocellular Carcinoma: A Case Report
Serdar Özdemir, Tevfik Patan, Tuba Cimilli Öztürk, Hasan Demir
Sayfalar 38 - 40

KISA RAPOR
10.
Akut Böbrek Yetmezliginin Nadir Bir Sebebi: Leriche Sendromu
A Rare Cause of Acute Rena l Failure: Leriche Syndrome
Seydahmet Akın, Sinan Kazan, Bilge Kalkan, Mehmet Aliustaoğlu
Sayfalar 41 - 42
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale