ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 2 (1)
Cilt: 2  Sayı: 1 - 2015
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Akut İskemik İnme Olgularında Ortalama Eritrosit Hacmi
Mean Platelet Volume in Patient with Acute Ischemic Stroke
Eren Gözke, Pelin Doğan Ak, Selgin Biber
Sayfalar 1 - 4

2.
Vitamin D Takviyesinin Kardiyak Fonksiyonlar Üzerine Etkileri
Effects of Vitamin D Supplementation on Cardiac Functions
Seval Ay, Ali Özdemir, Zeynep Demet İlgezdi, Gökhan Karakaya, Ali Burkan Akyıldız, Can Özdemir Tüzer, Birgül Özen, Ayşegül Dalbeler
Sayfalar 5 - 8

3.
Helicobacter Pylori and Urinary System Stones: Any Relation and How?
Helikobakter Pilori ve Üriner Sistem Taşları Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?
Çağlar Yıldırım, Serkan Akan, Numan Doğu Gu&776;ner, Ayhan Verit
Sayfalar 9 - 13

4.
Geriatrik Hasta ve Weaning Problemleri
Geriatric Patients and Problems in Weaning from Mechanical Ventilation
Ayşenur Arık Cistir, Nur Akgün, Mine Özkaraman, Murat Demirel, Firdevs Karadoğan, Ceren Köksal
Sayfalar 14 - 20

5.
Yoğun Bakımda Yüzey Antiseptiklerinin Karşılaştırılması
Comparison of Surface Antiseptic in Intensive Care
Y. Kuplay, N. Akgu&776;n, Ö. Alıcı, H. Aydın, G. Turan, C. Ağalar
Sayfalar 21 - 25

OLGU SUNUMU
6.
Bir Oksimetolon Yan Etkisi: Rabdomyoliz
An Adverse Effect of Oxymetholone: Rhabdomyolysis
Emre Salçın, Serkan Emre Eroğlu, Ömer Faruk Çelik, Haldun Akoğlu, Özge Onur, Arzu Denizbaşı
Sayfalar 26 - 27

7.
Postpartum Başağrısı Beraberinde Ne Getirebilir?
What does Postpartum Headache Lead to?
Arzu Yıldırım Ar, Güldem Turan, Öznur Demiroluk, Yıldız Yiğit Kuplay, Damla Kırım, Nur Akgün
Sayfalar 28 - 30

8.
Ondört Yaşında Erkek Hastada Bi̇lateral Kladi̇kasyo (Bi̇lateral Popli̇teal Entrapment Sendromu): Olgu Sunumu
Fourteen Year Old Male Patient with Bilateral Claudication (Bilateral Popliteal Entrapment Syndrome): A Case Report
Serkan Burç Deşer, Mustafa Kemal Demirağ
Sayfalar 31 - 34

DERLEME
9.
Uzun Süreli Proton Pompa İnhibitörü Kullanımı ve Komplikasyonları
Long-Term Proton Pump Inhibitor Use and Complications
Ali Özdemir, Nalan Okuroğlu
Sayfalar 35 - 42

LookUs & Online Makale