ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 3 (3)
Cilt: 3  Sayı: 3 - 2016
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
İntravitreal Uygulanan Bevasizumab, Ranibizumab ve Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonlarının Göziçi Basıncına Etkileri
The Effects of Intravitreal use of Bevacizumab, Ranibizumab and Triamcinolone Acetonide Injections on Intraocular Pressure
Tayfun Şahin, Yelda Buyru Özkurt, Mustafa Demir, Tuğba Gençağa Atakan, Gökçen Baş Eratlı
Sayfalar 76 - 80

2.
Obstrukti̇f Uyku Apne Sendromunda Deri̇ Bulguları
Skin Findings in Obstructuve Sleep Apnea Syndrome
İlkin Zindancı, Hacer Kuzu Okur, Burçe Can Kuru, Mukaddes Kavala
Sayfalar 81 - 84

3.
Trafik Kazası ile Acil Servise Başvuran Hastaların Demografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Demographic and Clinical Characteristics of Patients Presenting to the Emergency Department with Traffic Accidents
Serdar Özdemir, Ebru Ünal Akoğlu, Taygun Baykal
Sayfalar 85 - 89

4.
Lateral Epikondilitte Lazer Tedavisinin Etkinliği
Effectiveness of Laser Therapy on Lateral Epicondylitis
Nilgün Şenol Güler, Pınar Akpınar, Meryem Yılmaz Kaysın, Feyza Ünlü Özkan, İlknur Aktaş
Sayfalar 90 - 96

OLGU SUNUMU
5.
Surgical Repair of a Ruptured Arteriovenous Fistula During Percutaneous Balloon Intervention
Arterivenöz Fistüle Balon Katater Girişime Sırasında Oluşan Rüptürün Cerrahi Tamiri
Cemal Kocaaslan, Tamer Kehlibar, Mehmet Yılmaz, Hüseyin Kuplay, Bülend Ketenci
Sayfalar 97 - 99

6.
Pink Staining of Silicone Hydrogel Contact Lenses: First Experience
Silikon Hidrojel Kontakt Lenslerde Pembe Renk Değişimi: İlk Tecrübe
Sezin Akca Bayar, Dilek D. Altınors, Leyla Asena
Sayfalar 100 - 102

7.
İntradivertiküler Mesane Tümörlerinin Tanısında Manyetik Rezonans Görüntüleme Yönteminin Önemi
Role of the Magnetic Resonance Imaging in Diagnosis of Carsinoma Arising in Urinary Bladder Diverticula
Hüseyin Özkurt, Işık Gülcan, Güzide Toksoy, Ender Uysal, Müjdat Bankaoğlu, Muzaffer Başak
Sayfalar 103 - 108

8.
Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: İki Olgu Sunumu
Complex Regional Pain Syndrome: Two Case Reports
Kübra Neslihan Kurt, Pınar Akpınar, Feyza Ünlü Özkan, İlknur Aktaş
Sayfalar 109 - 112

DERLEME
9.
Çocuk ve Adolesan Yaş Grubunda Bel Ağrılarına Genel Yaklaşım
The General Approach to Low Back Pain in Child and Adolescent Age Groups
Özge Gülsüm İlleez
Sayfalar 113 - 117

LookUs & Online Makale