ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 4 (3)
Cilt: 4  Sayı: 3 - 2017
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Internal Juguler Ven/Karoti̇s Arter Oranının Santral Venöz Basınç ile İli̇şki̇si
Correlation Between Internal Jugular Vein/Common Carotid Artery Ratio And Central Venous Pressure
Burcu Azapoğlu Kaymak, Turgut Deniz, Ünase Büyükocak, Aliye Öztürk
doi: 10.15659/bogazicitip.17.10.743  Sayfalar 117 - 120

2.
Epiretinal Membran Olgularında Pars Plana Vitrektomi Sonuçları
Results of Pars Plana Vitrectomy of Epiretinal Membranes
Neslihan Sevimli, Aylin Ardagil Akçakaya
doi: 10.15659/bogazicitip.17.10.754  Sayfalar 121 - 128

3.
Penetran Keratoplasti Uygulanan Keratokonus Hastalarında Farklı Sütür Tekniklerinin Ameliyat Sonrası Astigmatizma ve Görsel Prognoz Üzerine Etkisi
The Effect of Different Suturing Techniques In Penetrating Keratoplasty On Postoperative Astigmatism And Visual Outcome of Keratoconus Patients
Erkan Duman, Banu Acar, Aslı Kırmacı
doi: 10.15659/bogazicitip.17.10.754  Sayfalar 129 - 136

4.
Bariatrik Cerrahi Olmak İsteyen Obez Hastalarda Operasyon Öncesi Diyet Programlarının Etkileri
The Effects of Pre-Operative Diet Programs In Morbid Obese Patients Willing Bariatric Surgery
Erkan Deniz Dinçer, Oğuz Balcan, Seda Sancak, Aziz Bora Karip, Nuriye Esen Bulut, Ali Özdemir
doi: 10.15659/bogazicitip.17.10.715  Sayfalar 137 - 142

5.
Sağlık Çalışanlarının Önem Verdikleri Motivasyon Araçlarının Belirlenmesi
The Means of Determination of the Importance of Health Workers Motivation
Gülten Özdemir, Ayşe Eken
doi: 10.15659/bogazicitip.17.10.691  Sayfalar 143 - 148

OLGU SUNUMU
6.
Guillain-Barré Sendromu’nu Taklit Eden Sekonder Hiperkalemik Paralizi
Secondary Hyperkalemic Paralysis That Mimics Guillain-Barré Syndrome
Sinan Kazan, Sena Ulu, Hayri Demirbaş, Ebru Caran, Mesut Çeliker, Elif Dizen Kazan
doi: 10.15659/bogazicitip.17.10.717  Sayfalar 149 - 151

7.
Karbonmonoksi̇t Zehi̇rlenmesi̇ni̇n Nöroloji̇k Etki̇si̇: Globus Pallidus İnfarktı
Neurological Effect of Carbonmonoxide Intoxication: Globus Pallidus Infarction
Hatice Kübra Önder, Özlem Güneysel, Eren Gökdağ
doi: 10.15659/bogazicitip.17.10.716  Sayfalar 152 - 154

8.
Mezenteri̇k Dermoi̇d Ki̇st: Olgu Sunumu
Dermoid Cyst of the Mesentery: Case Report
Zeynep Sönmezışık, Burcu Anıl, Muammer Hakkı Karakaş
doi: 10.15659/bogazicitip.17.10.706  Sayfalar 155 - 157

9.
Essi̇talopram Kullanımına Bağlı Geli̇şen Bruksi̇zm ve Dental Fraktur: Vaka Sunumu
Escitalopram Induced Bruxism and Dental Fracture
İbrahim Gündoğmuş, Murat Kıyançiçek, Mustafa İspir, Hakan Kullakçı, Ayhan Algül
doi: 10.15659/bogazicitip.17.10.702  Sayfalar 158 - 160

10.
Edinsel Hepatoserebral Dejenerasyon: Olgu Sunumu
Acquired Hepatocerebral Degeneration: A Case Report
Eren Gözke, Mustafa Eser, Sıdıka Sinem Taşdemir, Pelin Doğan Ak
doi: 10.15659/bogazicitip.17.10.692  Sayfalar 161 - 163

11.
Travma Sonrası Di̇ssosi̇yati̇f Psi̇koz: Olgu Sunumu
Trauma-Induced Di̇ssoci̇ati̇ve Psychosi̇s: A Case Report
İbrahim Gündoğmuş, Mustafa İspir, Osman Bakkal, Ayhan Algül
doi: 10.15659/bogazicitip.17.10.703  Sayfalar 164 - 166

DERLEME
12.
Ankilozan Spondilitte Laboratuar Bulguları
Laboratory Findings of Ankylosing Spondylitis
Arzu Atıcı
doi: 10.15659/bogazicitip.17.10.687  Sayfalar 167 - 170

LookUs & Online Makale