ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 5 (1)
Cilt: 5  Sayı: 1 - 2018
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Elektrik Yanıklarında Mortaliteyi Etkileyen Faktörler
Determinant of Mortality in Patients with Electrical Burn Injury
İbrahim Uzun, Elif Bombacı, Banu Çevik
doi: 15659/bogazicitip.18.04.881  Sayfalar 1 - 6

2.
Psödoeksfoliyatif Glokomda Makuler Gangliyon Hücre İç Pleksiform Tabaka Kalınlığının Optik Koherens Tomografi İle Ölçülmesi
Pseudoexfoliation Glaucoma Macular Ganglion Cell Inner Plexiform Layer Thickness Measurement by Optical Coherence Tomography
Özkan Kocamış
doi: 10.15659/bogazicitip.18.04.791  Sayfalar 7 - 10

3.
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Şiddet Nedeniyle Verilen Beyaz Kodların Analizi
Analysis of White Codes due to Violence in Fatih Sultan Mehmet Education and Research Hospital
Ali Şahiner, Rohat Ak, Kemal Aygün, Cansu Arslan Turan, Tuba Cimilli Öztürk, Eray Serdar Yurdakul, Oktay Sarı
doi: 10.15659/bogazicitip.18.04.785  Sayfalar 11 - 16

4.
Acil Serviste Fenitoin İnfüzyonu İhtiyacı Olan Hastaların Kardiyak Yan Etki ve EKG Bulgularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Cardiac Side Effects and ECG Findings in Patients Who Need Infusion of Phenytoin in Emergency Department
Mazlum Kılıç, Rohat Ak, Onur Yeşil, Tuba Cimilli Öztürk, Ebru Ünal Akoğlu, Özge Ecmel Onur
doi: 10.15659/bogazicitip.18.04.779  Sayfalar 17 - 22

5.
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bası Yarası Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Determination of Knowledge Levels About Pressure Wounds of Intensive Care Nurses
Gülten Özdemir, Ayşe Eken
doi: 10.15659/bogazicitip.18.04.772  Sayfalar 23 - 27

OLGU SUNUMU
6.
Spina Bifidalı Hastada Segmental Spinal Miyoklonus: Bir Olgu Sunumu
Segmental Spinal Myoclonus in a Patient with Spina Bifida: A Case Report
Esra Giray, Çağrı Ünal Ertekin, Olcay Ünver, Adnan Dağçınar, Naime Evrim Karadağ Saygı
doi: 10.15659/bogazicitip.18.04.793  Sayfalar 28 - 31

7.
Üretral Divertikülitin Tanısında Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Difüzyon Ağırlıklı Sekansların Önemi: Olgu Sunumu
The Role of Magnetic Resonance Imaging and Diffusion Weighted Imaging in the Diagnosis of Urethral Diverticulitis: A Case Report
Fatma Kulalı, Şafak Fırat Kulalı, Aslıhan Semiz Oysu, Yaşar Bükte
doi: 10.15659/bogazicitip.18.04.744  Sayfalar 32 - 34

8.
Dev Skrotal Herniasyon: Olgu Sunumu
Giant Scrotal Herniation: A Case Report
Fatma Kulalı, Şafak Fırat Kulalı, Aslıhan Semiz Oysu, Yaşar Bükte
doi: 10.15659/bogazicitip.18.04.750  Sayfalar 35 - 37

9.
Subkostal Kesi Fıtığı Onarımında Yama Sabitlemede Sütür Kullanımı: Olgu Sunumu
Mesh Fixation with Sutures in Subcostal Incisional Hernia: A Case Report
Yalın İşcan, Birol Ağca, Aziz Bora Karip
doi: 10.15659/bogazicitip.18.04.882  Sayfalar 38 - 41

DERLEME
10.
Juvenil İdiopatik Artrit
Juvenile Idiopathic Artrhritis
Özge Gülsüm İlleez
doi: 10.15659/bogazicitip.18.04.739  Sayfalar 42 - 46

LookUs & Online Makale