ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 8 (1)
Cilt: 8  Sayı: 1 - 2021
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Transrektal Ultrason Eşliğinde Yapılan Prostat Biyopsisinde İntrarektal Lidokainli Jel, İntrarektal Ultrasonik Jel ve Periprostatik Sinir Blokajının Hasta Ağrı Toleransı Açısından Karşılaştırılması
Comparison of Intrarectal Lidocainated Gel, Intrarectal Ultrasonic Gel and Periprostatic Nerve Blockage concerning Patients’ Pain Tolerance
Gökhan Çevik, Mustafa Ozan Ataçer, Hakan Akdere, Ersan Arda, Tevfik Aktoz
doi: 10.14744/bmj.2020.77699  Sayfalar 1 - 6

2.
Covid-19 Pandemisinde Ortopedik Kırıklarının Yönetimi
Management of the Orthopedic Fractures in the COVID-19 Pandemic
Ahmet Onur Akpolat, Mehmet Emin Çelebi, Onur Gultekin, Semih Ak, Barış Yılmaz, Bekir Eray Kılınç
doi: 10.14744/bmj.2020.92905  Sayfalar 7 - 12

3.
Tiroid Nodüllerinde Soğutmasız Mikrodalga Ablasyon Yöntemi: Erken Dönem Sonuçlarımız
Uncooled Microwave Ablation Method for Thyroid Nodules: Our Short-Term Results
Gülşah Yıldırım, Hakkı Muammer Karakaş, Ahmet Günkan
doi: 10.14744/bmj.2020.62681  Sayfalar 13 - 20

4.
Keratokonus Hastalarında Sert Gaz Geçirgen Kontakt Lenslerin Görme Kalitesi ve Korneal Aberasyonlar Üzerine Etkileri
The Effect of Rigid Gas Permeable Contact Lenses on Visual Quality and Corneal Aberrations in The Keratoconus Patients
Tuğba Gençağa Atakan, Sevda Aydın Kurna, Yelda Buyru Bozkurt, Tayfun Şahin, Mehmet Atakan
doi: 10.14744/bmj.2020.58661  Sayfalar 21 - 28

5.
Diyabetik Makula Ödemi Olan Hastalarda Aflibercept Tedavisinin Anatomik ve Görsel Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of The Anatomical and Visual Outcomes of Aflibercept Treatment in Patients with Diabetic Macula Edema
Gökhan Demir, Gizem Kutlutürk
doi: 10.14744/bmj.2020.81994  Sayfalar 29 - 34

6.
Preperimetrik Glokomda Heidelberg Retina Tomografi ile Optik Sinir Başı Parametrelerinin ve Optik Koherens Tomografi İle Retinal Sinir Liflerinin İncelenmesi
Evaluation of the Optic Nerve Head Parameters with Heidelberg Retinal Tomography and the Retinal Nerve Fibers with Optical Coherence Tomography in Preperimetric Glaucoma
Haşim Uslu, Nevbahar Tamçelik
doi: 10.14744/bmj.2020.06078  Sayfalar 35 - 40

7.
Mide Rezeksiyon Materyallerinde Formalin Solüsyonunun Duvar Kalınlığına ve Boyutuna Etkisi
The Effects of Formalin Solution on Wall Thickness and Size in Stomach Resection Materials
Hüseyin Çiyiltepe, Anıl Ergin, Adnan Somay, Nuriye Esen Bulut, Mehmet Mahir Fersahoğlu, Mehmet Köroğlu, Aziz Bora Karip, Ümit Akyüz, Kemal Memişoğlu
doi: 10.14744/bmj.2021.94695  Sayfalar 41 - 46

OLGU SUNUMU
8.
Tam Düzelme İzlenen Bir Anti-NMDA Reseptör Ensefaliti Olgusu
A Case of Anti-NMDA Receptor Encephalitis with Full Recovery
Irmak Salt, Pelin Doğan Ak, Işıl Kalyoncu Aslan, Çisil İrem Özgenç Biçer, Eren Gözke
doi: 10.14744/bmj.2020.95867  Sayfalar 47 - 49

9.
Nadir Görülen Bir Orta Ayak Kırıklı-Çıkığı: Küneonaviküler Eklem Ayrışması ve Kuboid Kırığı ile Orta Ayağın Total Dorsal Çıkığı: Olgu Sunumu
An Unusual Midfoot Fracture-Dislocation: Total Dorsal Dislocation of Midfoot at the Cunei-Navicular Joint Associated with Cuboid Fracture: A Case Report
Mehmet Salih Söylemez, Suat Batar
doi: 10.14744/bmj.2020.29494  Sayfalar 50 - 53

DERLEME
10.
L-Karnitin Metabolizması ve Beslenme Tedavisi İlişkisi
The Relation Between L-Carnitine Metabolism and Nutritional Therapy
Deran Dalbudak Sansar, Burcu Yavunç Yeşilkaya
doi: 10.14744/bmj.2020.21043  Sayfalar 54 - 62

LookUs & Online Makale