ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 8 (3)
Cilt: 8  Sayı: 3 - 2021
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - IX

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
IL-17 Gen Varyantlarının Romatizmal Kalp Hastalığı ile İlişkisinin Araştırılması
Investigation of the Relationship of IL-17 Gene Variants with Rheumatic Heart Disease
Ayşegül Başak Akadam Teker, Erhan Teker
doi: 10.14744/bmj.2021.02997  Sayfalar 123 - 130

3.
Ilımlı Diz Osteoartriti Olan Hastalarda (Evre 2 ve 3) Üç Farklı Tedavi Grubunun Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Clinical Results of Three Different Treatment Groups in the Patients with Moderate (Stage 2-3) Osteoarthritis
Güzelali Özdemir, Barış Yılmaz, Kenan Bayrakçı, Erman Ceyhan, Uğur Günel
doi: 10.14744/bmj.2021.98698  Sayfalar 131 - 137

4.
Dejeneratif Lomber Omurga Cerrahisi İçin Ameliyat Öncesi Planlama ile Cerrahi Uygulama Arasındaki Tutarlılığın Araştırılması
Investigating the Consistency Between Pre-Operative Planning and Surgical Implementation for Degenerative Lumbar Spine Surgery
Serdar Alfidan, Can Kosay, Barış Yılmaz, Ömer Akçalı
doi: 10.14744/bmj.2021.33043  Sayfalar 138 - 145

5.
Diyabetik Ayak Yaralarının Tedavisinde Çinko ve Gümüş Karışımından Oluşan Kremin Bariyer Koruyucu Etkisi
Barrier Protective Effect of the Cream Consisting of a Mixture of Zinc and Silver in the Treatment of Diabetic Foot Wounds
Hasan Murat Arslan, Perçin Karakol
doi: 10.14744/bmj.2021.29291  Sayfalar 146 - 153

6.
Akut İskemik İnmede Nötrofil/lenfost Oranı
Neutrophil/Lymphocytes Ratio in Acute Ischemic Stroke
Funda Alparslan, Eren Gözke
doi: 10.14744/bmj.2021.36854  Sayfalar 154 - 159

7.
Farklı Anti-VEGF Ajanlar ve Uygulama Sistemlerinin Göz İçi Basıncına Kısa Dönem Etkileri
Effect of Intravitreal Antivegf Injection on Intraocular Pressure in the Early Period
Ayşe Sönmez, Murat Garlı, Sevda Aydın Kurna, Banu Açıkalın
doi: 10.14744/bmj.2021.61687  Sayfalar 160 - 164

OLGU SUNUMU
8.
Levetirasetam Kullanımına Bağlı Olarak Nöbetleri Artış Gösteren Hipoglisemi Olgusu
A Hypoglycemia Case with Increased Seizures Due to Levetiracetam Use
Ahmet Demir, Zeynep Aydın, Ayşe Destina Yalçın
doi: 10.14744/bmj.2021.36025  Sayfalar 165 - 167

9.
Kardiyak İmplante Edilebilir Elektronik Cihazı Açıkta Bırakan Potansiyel Olarak Ölümcül Doku Defekti
A Potentially Fatal Tissue Defect That Reveals the Cardiac Implantable Electronic Device
Perçin Karakol, Tevfik Balıkçı, Mehmet Bozkurt
doi: 10.14744/bmj.2021.93898  Sayfalar 168 - 172

10.
Nadir Bir Vaskülopati Olgusu: Susac Sendromu
A Rare Case of Vasculopathy: Susac Syndrome
Didem Girgin, Murat Çabalar, Hacı Ali Erdoğan, Ismail Umut Onur, Kamil Hakan Kaya, Ebru Temiz, Vildan Yayla
doi: 10.14744/bmj.2021.26056  Sayfalar 173 - 176

11.
Mor İdrar Torbası Sendromu: Nadir Bir Klinik Durum
Purple Bag Urinary Syndrome: A Rare Clinical Condition
Jülide Sayın Kart, Banu Çevik, Elif Bombacı, Kemal Tolga Saraçoğlu
doi: 10.14744/bmj.2021.18894  Sayfalar 177 - 179

12.
Nadir Görülen Bir Yan Etki: Statin İlişkili Otoimmün Nekrotizan Miyopati
A Rare Side Effect: Statin Induced Autoimmune Necrotizing Myopathy
Tuba Nazlıgül, Ilknur Aktaş, Feyza Ünlü Özkan, Pınar Akpınar, Eren Gözke
doi: 10.14744/bmj.2021.25743  Sayfalar 180 - 182

DERLEME
13.
Serebral Palsi’de Tamamlayıcı Tedaviler
Complementary Therapies in Cerebral Palsy
Pınar Akpınar
doi: 10.14744/bmj.2021.32448  Sayfalar 183 - 187

LookUs & Online Makale